Basisrecept beleidsplanning

Deze brochure geeft een overzicht van de ingrediënten en de voornaamste stappen die u in een beleidsplanningsproces moet zetten. We zetten voor u de basislogica op een rijtje. Het is vervolgens aan u om dit recept te kruiden en aan te passen op maat van de eigen organisatie. Dit kan u doen door ingrediënten te schrappen of toe te voegen, door stappen te vereenvoudigen of er juist meer tijd voor uit te trekken. Ook moet u zelf bepalen aan wie u dit recept serveert en wat de voorkeuren van deze doelgroep zijn.

Globaal genomen neemt een planningsproces negen tot twaalf maanden in beslag. Hiervan gaat de helft van de tijd naar het verzamelen van achtergrondgegevens en de andere helft van de tijd naar het formuleren van doelstellingen, indicatoren, meerjarenplannen en begroting.

We hebben het proces samengevat in een stroomdiagram dat we als bijlage bij deze brochure voegen. Het is belangrijk dat u de verschillende stappen in de juiste volgorde uitvoert.

Auteur(s)
Jacqueline van Leeuwen
Jaartal
2014