Collegagroep: beleidsplanning cultureel-erfgoedconvenant

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden. Hierbij vertrekken we van de klassieke onderdelen van een beleidsplan: hoe begint u aan een omgevingsanalyse? Hoe formuleert u doelstellingen en indicatoren? Hoe betrekt u het lokale erfgoedveld bij dit proces? En hoe stelt u een meerjarenbegroting op?

Dit zijn slechts mogelijke vragen die aan bod kunnen komen in deze collegagroep. De concrete thema’s en insteken bepalen we immers samen met de deelnemers. We wisselen onderling ervaringen uit en zorgen voor input door externe deskundigen.

De eerste bijeenkomst van deze collegagroep zal plaatsvinden op 7 februari bij FARO, van 13.30 tot ca. 16.00 uur. In deze collegagroep focussen we op belangrijkste tendensen op lokaal vlak én in de cultureel-erfgoedsector. Samen met u maken we de analyse en benoemen we kansen en bedreigingen voor het cultureel-erfgoedbeleid in uw stad of regio.

Tijdens deze bijeenkomst benoemen we ook de thema’s die aan bod zullen komen tijdens de volgende bijeenkomsten van de collegagroep.

Let wel: om een cultureel-erfgoedconvenant aan te vragen moet u géén beleidsplan indienen. De aanvraag gebeurt via een standaardformulier in KIOSK, het digitale aanvraagsysteem van het Departement, Cultuur en Jeugd. Wel zal uw aanvraag worden beoordeeld op basis van criteria die aansluiten bij een ‘klassiek’ beleidsplan. 

Doelpubliek: al wie een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant wil indienen tegen april 2020: erfgoedcellen, gemeentelijke of stedelijke cultuur- of erfgoedambtenaren, medewerkers verbonden aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband … 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Contactpersoon
Adviseur lokaal & regionaal cultureel-erfgoedbeleid
Sectorcoördinator erfgoedcellen
T
02 213 10 72

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Doet u graag mee aan Erfgoeddag, heeft u zelfs al een idee maar weet u niet hoe u uw activiteit ...