Collegagroep beleidsplanning & cultureel-erfgoedconvenants

In 2015 start een nieuwe beleidsperiode voor de cultureel-erfgoedconvenants. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een (nieuw) cultureel-erfgoedconvenant willen afsluiten, moeten hiervoor een cultureel-erfgoedbeleidsplan opmaken en voor 1 april 2014 indienen bij het agentschap Kunsten en Erfgoed. Dit betekent dat heel wat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met plannen voor een convenant dit jaar al zullen beginnen aan hun beleidsplan.

FARO start dit voorjaar een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden. In het bijzonder focussen we op de opmaak van het cultureel-erfgoedbeleidsplan: hoe begint u aan een omgevingsanalyse? Hoe formuleert u doelstellingen en indicatoren? Hoe betrekt u het lokale erfgoedveld bij dit proces? En op welke criteria wordt zo’n plan uiteindelijk beoordeeld? Dit zijn slechts enkele vragen die aan bod kunnen komen in deze collegagroep. De concrete thema’s en insteken bepalen we immers samen met de deelnemers. We wisselen onderling ervaringen uit en, indien nodig, zorgen we voor input door externe deskundigen.

De eerste bijeenkomst van deze collegagroep vindt plaats op dinsdag 5 maart bij FARO, van 10.00 tot ca. 12.30 uur. Het programma ziet er zo uit:

  • 10.00 uur: Wat houdt de aanvraagprocedure voor een cultureel-erfgoedconvenant precies in? Toelichting door Leen Van Wezemael en Cindy Vanhove, agentschap Kunsten en Erfgoed
  • 10.50 uur: Wat zijn de basisprincipes van beleidsplanning en hoe ziet de planningscyclus eruit? Toelichting door Jacqueline van Leeuwen, FARO
  • 11.20 uur: Pauze
  • 11.30 uur: Welke thema’s zullen we in deze collegagroep aan bod laten komen? Brainstorm onder begeleiding van Jacqueline van Leeuwen en Gregory Vercauteren?


Decretale context
Het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet heeft een aantal spelregels veranderd in de manier waarop de Vlaamse Gemeenschap lokale besturen ondersteunt in hun lokaal cultureel-erfgoedbeleid. Zo zullen vanaf 2015 alleen nog intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een cultureel-erfgoedconvenant kunnen afsluiten. Verder zijn er een aantal procedures en instapvoorwaarden gewijzigd. Daarom zal tijdens de eerste vergadering van deze collegagroep het agentschap Kunsten en Erfgoed een toelichting geven bij de aanvraagprocedure en de criteria om voor een cultureel-erfgoedconvenant in aanmerking te komen.

Voor wie?
Deze collegagroep is er voor iedereen die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereidt.

Aantal bijeenkomsten
Op de eerste bijeenkomst van 5 maart zullen we de thema’s bepalen die tijdens deze collegagroep aan bod zullen komen. Op basis van deze thema’s zullen we vervolgens beslissen hoeveel keer deze groep zal bijeenkomen. We mikken op zo’n 4 à 5 bijeenkomsten in 2013.

Interesse?
U kan zich voor deze collegagroep inschrijven door een mail te sturen naar gregory.vercauteren@faronet.be.
Hebt u vragen over deze collegagroep? Neem dan contact op met Gregory Vercauteren (gregory.vercauteren@faronet.be - +32 (0)2 213 10 72).

Gregory Vercauteren
cultureel-erfgoedconvenants
Opening / lancering