Leerlingen onderzoeken 100 jaar oude moordzaken bij Rijksarchief Gent

Workshop criminele dossiers Atheneum Mariakerke in Rijksarchief Gent © Rijksarchief Gent

Archiefmateriaal tot leven brengen voor een publiek van jongvolwassenen? Rijksarchief Gent schrikt er niet voor terug. Honderd leerlingen uit het zesde middelbaar van KA Mariakerke duiken in oude dossiers van het Hof van Assisen en scherpen tegelijk hun onderzoeksvaardigheden aan. Steekt ook uw archief iets op van dit idee?

Hoe is de workshop ontstaan?

Workshop criminele dossiers Atheneum Mariakerke bij Rijksarchief Gent © FARO
Workshop criminele dossiers Atheneum Mariakerke in Rijksarchief Gent © Rijksarchief Gent
Workshop criminele dossiers Atheneum Mariakerke in Rijksarchief Gent © Rijksarchief Gent

In december 2018 organiseerde Paul Drossens (diensthoofd Rijksarchief Gent) de studiedag De archieven van de misdaad. Een van de gastsprekers had er contacten met een leerkracht geschiedenis, die meteen geprikkeld was om haar leerlingen uit de derde graad te laten kennismaken met het archief. Al gauw beslisten ze samen om de leerlingen actief aan de slag te laten gaan met de bronnen.

De procureur-generaal gaf groen licht en zo selecteerden archiefmedewerkers een vijftiental assisendossiers. Ze filterden uit elk dossier een tiental relevante documenten voor de leerlingen. Dat kon gaan van een proces-verbaal met een beschrijving van de feiten, over een verhoor van de dader en/of getuige tot foto’s van de plaats delict, een getekende plattegrond, brieven en meer. Daarbij verzorgde de leerkracht een vragenlijst die de leerlingen in groep moesten verwerken. Ondertussen organiseert het rijksarchief al de derde editie van deze workshop, en met succes!

Het lijkt een sterk idee om leerkrachten van meet af aan te betrekken bij het ontwerpen van een workshop. Door de expertises van archiefmedewerkers en leerkrachten te bundelen, ontstaat een opdracht die rijk gestoffeerd is en tegelijkertijd spoort met de leerdoelen die de leerkrachten voor ogen hebben. Aangezien Rijksarchief Gent zelf niet beschikt over een educatieve medewerker, is deze samenwerking zelfs cruciaal. Bovendien konden de archiefmedewerkers op deze manier echt rekenen op de begeleiding van de leerkrachten. Zij hadden de groepjes al verdeeld en lichtten de opdrachtenbundel toe.

Leerlingen worden juryleden in een moordproces

Paul Drossens zorgde eerst voor een beknopte introductie waarin leerlingen leerden hoe ze overtredingen, wanbedrijven en misdaden van elkaar kunnen onderscheiden en welke types rechtbanken er zijn. In de workshop lag de focus op het Hof van Assisen, dus al gauw ontdekten de leerlingen via de documenten hoe een moord gepleegd werd. De cases varieerden van een geraffineerde moord met arsenicum tot een partner die bruutweg in het kanaal geduwd werd. Daarbij ging de groep op zoek naar verzwarende en verzachtende omstandigheden. Welke straf zouden zij opleggen aan de dader? Welke argumenten vinden ze daarvoor? Na hun ‘verdict’ zochten ze samen met de archivaris het desbetreffende arrest op zodat ze de effectieve uitspraak konden vergelijken met hun idee. Dat leverde soms wel verbaasde reacties op: ‘Kreeg die maar vijf jaar?’ of ‘Waarom kreeg die nu levenslang?’.

De leerlingen maakten niet alleen een situatieschets op basis van de documenten. Ze werden uitgedaagd om in de bronnen elementen op te sporen die iets vertellen over het dagelijkse leven van mensen in het interbellum. Ze reflecteerden ook over de waarde van bronnen en leerden beargumenteren waarom die moeten bewaard worden.

Wat kunt u meenemen uit dit concept?

Deze workshop kent een aantal sterke ingrediënten. Zo zorgde het groepswerk er alvast voor dat elke leerling sterk betrokken werd bij de case. Ze moesten samen analyseren hoe de zaak in elkaar zat en aangezien er wel wat bronnen te verwerken waren, hadden ze allemaal een complexe taak. Durf een workshop dus zeker uitdagend te maken. Presenteer de verhalen niet op een blaadje maar laat leerlingen er zelf naar op zoek gaan. Tijdens hun zoektocht kunt u hen wel begeleiden met extra tips die wijzen op belangrijke details maar streef toch zo veel mogelijk autonomie van de leerling na, zeker in deze leeftijdsgroep. Door de groepsverdeling zorgt u er bovendien voor dat maar een vijftal mensen een bron moeten bekijken in plaats van een hele klasgroep, wat bij documenten als deze niet haalbaar zou zijn.

Er werd ook ingespeeld op de eigenheid van de groep. Anderstalige bronnen vormen een extra uitdaging maar een Arabische bron kan wel in een groepje waar een leerling die taal machtig is. Die leerlingen ontdekten zo al na enkele minuten zaken die de recherche toen over het hoofd zag door een gebrek aan talenkennis. Binnen de groep leverde het ook een boeiend gesprek op over hoe mensen met een andere afkomst werden geportretteerd in deze juridische documenten. Zo zou een workshop als deze ook boeiende insteken kunnen leveren voor taalvakken. Hoe evolueerde deze (juridische) taal? Opnieuw is het interessant om met de leerkrachten af te stemmen: wat is haalbaar voor deze groep? In de ene groep zou u misschien wel met bepaalde documenten werken, in de andere niet. Door voldoende materiaal te verzamelen, kunt u daar ook wat flexibeler mee omspringen en tegemoet komen aan de noden van een groep.

De vertaalslag maken naar uw archiefmateriaal

Uiteraard werden de leerlingen sterk getriggerd door de misdaadthematiek. True crime series zijn niet voor niets zo populair op Netflix. Misschien verwijst uw archiefmateriaal niet meteen naar (bloederige) gruwel? Geen nood: het spelelement waarin de leerlingen een situatieschets moeten maken en een jurerende rol krijgen kan zeker ook vertaald worden naar andere verhalen. Leerlingen (en leerkrachten) zijn gewoon om cursusmateriaal te zien, dus dan is een rijke schakering van oudere bronnen al een meerwaarde op zich.

Onze archieven zitten vol met verhalen die om heel diverse redenen bijzonder en niet alledaags zijn. Ze leveren input om leerlingen te laten nadenken over evoluties in taal, gebruiken of andere maatschappelijke tendensen. Door te vertrekken vanuit de menselijke verhalen, leren ze op een andere, meer herkenbare manier naar de geschiedenis te kijken.

Workshop criminele dossiers Atheneum Mariakerke bij Rijksarchief Gent © Rijksarchief Gent

Werk aan een onderwijsnetwerk dat u kan ondersteunen

Trekt u tijdens de Erfgoedweek naar scholen als Erfgoedklasbak? Dan kunnen leerkrachten en leerlingen alvast kennis maken met uw archiefmateriaal. Verbaas hen met boeiende verhalen, wek met andere woorden hun interesse … En wie weet kunt u daarna wel verder een partnerschap uitwerken met de leerkrachten voor een workshop in uw huis. Luister naar de noden van de leerkrachten: waar vinden ze moeilijk bronnen over? Hoe kunt u bepaalde lacunes opvullen? Door ideeën uit te wisselen, kan een mooi concept groeien tot een concrete workshop.

Misschien organiseert u wel een lerarendag zoals Archief Gent al eerder deed? Lees meer over dit initiatief in deze blog. Zo kunt u ook leerkrachten leren kennen en betrekken bij uw werking.

Ontdek het Rijksarchief Gent tijdens Erfgoeddag en op Instagram

Bent u ondertussen zelf ook wel nieuwsgierig naar deze verhalen? Terecht!

Foto's: © Rijksarchief Gent

eva.begine