Erfgoedklasbak in de kijker: Amsab-ISG sensibiliseert rond stemgedrag

Een stembureau © Amsab-ISG

Vanaf 2024 mogen ook 16- en 17-jarigen stemmen voor het Europees Parlement. Voor Amsab-ISG een perfect signaal om hier nu met jongeren rond te werken. Dat doen ze ook meteen als Erfgoedklasbak. Ontdek meer over hun aanpak en versterk zo meteen ook uw didactische aanpak.

Wat vinden jongeren van de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd? Vinden ze stemplicht relevant? Om een sterke opinie te kunnen vormen, verwerven jongeren best eerst inzicht in hoe de situatie nu is en waarom die zo is (geworden). Amsab-ISG kan als Instituut voor Sociale Geschiedenis vanuit een sterke historische invalshoek naar het nu kijken. Een arsenaal aan collectiestukken (affiches, toespraken ...) illustreert deze geschiedenis en wekt ze tot leven. Kennis van dit stukje erfgoed zorgt er op deze manier voor dat jongeren beter begrijpen wat hun engagement vandaag kan betekenen. 

Digital story als aanzet

Amsab-ISG ontwikkelt een digital story over de geschiedenis van het algemeen stemrecht van een tiental minuten. Die wordt ingezet in educatieve pakketten en breed verspreid door de Erfgoedklasbakken. Hebt u ook al educatief (audiovisueel) materiaal ontwikkeld dat een jong publiek zou kunnen bereiken? Integreer het in uw klasbakavontuur en zorg er zo voor dat uw materiaal nog meer zijn weg vindt naar de klassen. Het maken van dit materiaal is immers een heel karwei; inzetten op een goede verspreiding is dan een noodzakelijke volgende stap.

Flip the classroom

Digital stories als deze lenen zich perfect voor wat men in het onderwijs ‘flip the classroom’ noemt. Bij deze instructiestrategie laat u leerlingen thuis iets bekijken of lezen waarmee ze dan in de les meteen aan de slag gaan. Door hen die voorbereiding te laten maken, kunt u als Erfgoedklasbak meer uit uw lesuur halen, voorkennis activeren en meteen interactiever werken in de les. Welke vragen riep het fragment op bij de leerlingen? Wat viel hen op? Wat wisten ze al? Welke informatie was nieuw? Zo schat u als gast meteen ook beter in wat er rond uw onderwerp leeft in de klas.

Meer tips over deze strategie leest u in dit artikel uit het magazine Klasse: Flipping the classroom zet de les op zijn kop. Het artikel zoomt nog meer in op de voordelen van deze methode, maar ook op hoe u het het best (niet) aanpakt.

Waar vindt u audiovisueel materiaal?

Logo Archief voor onderwijs © meemoo

Met meer beeldmateriaal in de klas zorgt u voor afwisseling en andere perspectieven. De Erfgoedklasbak hoeft niet altijd zelf aan het woord te zijn maar kan ook verhalen tonen via audiovisuele fragmenten van VRT, regionale zenders of uit uw eigen collectie. In de klas zijn leerkrachten en leerlingen gewend om dit via Archief voor Onderwijs te bekijken. Tijdens uw klasactiviteit kunt u misschien ook materiaal uit Archief voor Onderwijs tonen dat aansluit bij uw thema? Stem hierover zeker vooraf af met de leerkracht. Die kan immers een fragment selecteren op Archief voor Onderwijs. Meer lezen over partnerschappen met Archief voor Onderwijs kan hier.

Logo Dagelijks leren

Bent u geprikkeld om samen met de leerkracht na te denken over uw klasbakactiviteit? Dan kan dit document, ontwikkeld in samenwerking met Dagelijks leren, u misschien verder ondersteunen. Deze checklist biedt u een overzicht van vragen die u op voorhand met de betrokken leerkracht kan overlopen. De lijst is heel uitgebreid; het spreekt voor zich dat u zelf eerst die vragen selecteert die voor uw concept interessant zijn. Sowieso zorgt u met dit document voor heldere afspraken, en dat draagt zeker bij aan een succeservaring voor beide partijen.

Uiteraard zorgt u niet alleen via audiovisuele fragmenten voor verdere ondersteuning van uw verhaal. Leerlingen komen nog meer in uw verhaal als ze niet alleen beelden kunnen bekijken, maar ook objecten kunnen aanraken en onderzoeken. Object learning verhoogt de leerwinst, zoals we ook in deze blog al belichtten.

Opvolging: wat na het bezoek van de Erfgoedklasbak?

Uw klasavontuur levert ongetwijfeld een leerrijke ervaring op, zowel voor u als voor de klas. Die ervaring kunt u op vele manieren verrijken, zodat het niet alleen bij dit eenmalige contact blijft.

  • Geef de leerkracht mee wat uw huis nog te bieden heeft, bijvoorbeeld met een brochure. Rond welke thema’s, workshops of meer kunnen ze u nog aanspreken? Zo zet u de deur open voor een vervolgtraject. Bovendien kunt u zo ook de veelzijdigheid van uw educatieve werking meer in the picture zetten. Dat ene lesuur is dan maar het topje van de ijsberg, of een eerste kennismaking. Amsab-ISG hoopt de leerkrachten alvast goed te kunnen informeren over de educatieve pakketten die in de toekomst ook uitleenbaar zouden worden.
  • Daarnaast is het ook zinvol om tijd vrij te maken voor een evaluatie. Welke suggesties levert de leerkracht aan? Zo kunt u jaar na jaar sleutelen aan dit kennismakingsmoment. Dat kan soms zinvoller zijn dan elk jaar opnieuw een nieuwe formule uit de mouw te schudden. Bekijk uw deelname als Erfgoedklasbak op die manier ook als een zinvol experiment: wat leeft er onder de jongeren? Hoe kunnen we daar nog beter op inhaken? Welke aanpak en werkvormen zorgen voor betrokkenheid? Dat zijn zaken die u soms al doende moet ontdekken.
  • Mocht die evaluatie kunnen in de klas of achteraf met de leerkracht, dan levert dat gesprek u vast de meest relevante feedback. Er is jammer genoeg niet altijd tijd voor zo'n gesprek. Daarom ontwikkelt FARO een evaluatieformulier dat u kunt delen met de leerkracht en de klas. Zo kunt u ook achteraf feedback verzamelen en helpt u mee aan het verzamelen van inzichten die de Erfgoedweken nog kunnen versterken. Dit document delen we na 21 maart, hou de FARO-kanalen dus zeker in het oog.

Ondersteuning voor Erfgoedklasbakken

Bent u ook volop bezig met de voorbereiding van uw klasavontuur en zit u nog met vragen? FARO ondersteunt u graag in een gratis digitale sessie. Meer informatie en inschrijven kan via de kalender.

Schrijf u in voor vormingsmoment rond wijze didactiek

Zoekt u naar meer tips voor een didactisch sterke aanpak? Dan kan ook de vorming van 27 februari in FOMU voor u interessant zijn. Meer over het programma, in samenwerking met Expertisecentrum Onderwijs en Leren (Thomas More) vindt u in onze kalender, waar u ook kunt inschrijven. Deze vorming richt zich breed tot alle educatieve medewerkers en gidsen, niet alleen tot Erfgoedklasbakken.

Deel uw tips en zorg zo voor een lerend netwerk van Erfgoedklasbakken

Hebt u handige suggesties voor collega-Erfgoedklasbakken? Laat van uw horen. Zo kunnen we van elkaar leren en maken we deze klasbakavonturen nog boeiender! Contacteer eva.begine@faro.be en we bekijken samen hoe we uw ervaringen kunnen delen.

Bent u leerkracht?

En wil u deze of andere Erfgoedklasbakken naar uw school halen?

Verken het aanbod via onze Cultuurkuurpagina voor Erfgoedklasbakken. Of trek er met uw klas op uit voor een viparrangement. Dat aanbod vindt u op de Cultuurkuurpagina voor vipaanbod. Dit aanbod kadert in de Erfgoedweken die lopen van 15 tem 26 april 2024 en is volledig gratis. 

eva.begine