Erfgoedhuis Zusters van Liefde en het multiplicatoreffect

Object storytelling

Zelfs met de beste wil van de wereld kan de cultureel-erfgoedsector nooit tegemoetkomen aan alle vragen uit de gezondheids- en welzijnssector. We mogen ons bovendien ook niet de illusie maken dat we kennis en expertise kunnen opbouwen over alle doelgroepen in de zorgsector. Eerder dan ons louter te focussen op het ontwikkelen van een aanbod voor bepaalde doelgroepen, is het daarom op termijn efficiënter om zorgprofessionals te trainen die erfgoedcollecties willen gebruiken in hun werk. Eén zorgprofessional kan op korte tijd immers meer mensen bereiken dan een museum gedurende een heel jaar. Die zorgprofessional kan tegelijk methodieken doorgeven aan collega's, waardoor het aanbod uit de cultureel-erfgoedsector doorsijpelt in de gezondheids- en welzijnssector. Een multiplicatoreffect, heet dat dan.

Kloosterspullen als lesmateriaal

Een van de ambitieuze doelen die het Erfgoedhuis Zusters van Liefde in Gent nastreeft, is het opleiden van zorgprofessionals en studenten verpleegkunde. Dat begint met het uitwerken van evidence based aanbod waarin specifieke methodes en tools worden geïmplementeerd. In dit kader startten het Erfgoedhuis en FARO vorig jaar met Op verhaal komen met kloosterspullen, een traject dat kadert in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. In dit project wordt gewerkt met de methodiek van objectstorytelling waarbij mensen op een gestructureerde manier en aan de hand van een erfgoedobject een verhaal vertellen. Het piloottraject gebruikt kloosterobjecten om mentaal kwetsbare mensen in een hersteltraject te inspireren en om ze hun verhaal te laten brengen voor een publiek.

In de toekomst is het de bedoeling om dit aanbod te herwerken naar trainingen voor zorgprofessionals én het in te bedden in de opleiding van studenten verpleegkunde. Sommige objecten uit de collectie keren zo terug naar hun oorspronkelijke functie waarvoor ze door de zusters werden gebruikt, als lesmateriaal.

In onderstaand filmpje maakt u kennis met Kaat Leeman, coördinator van het Erfgoedhuis. Kaat geeft toelichting bij het piloottraject tijdens de internationale conferentie Participation in cultural heritage for mental health recovery, die we op 29 en 30 november organiseren in Museum Dr. Guislain in Gent. Schrijf u nu in!

Brits-Vlaamse samenwerking

Kaat Leeman maakt daarnaast ook deel uit van een Brits-Vlaamse werkgroep die actief is rond het inzetten van erfgoedcollecties in de welzijnssector. Deze werkgroep houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van een train-the-trainer voor zorgverleners, zowel in de praktijk als in opleiding, die willen gebruikmaken van open depots of van ruimtes voor object handling. Om het bestaande aanbod in kaart te brengen zal de werkgroep in september een onderzoek uitvoeren. De eerste resultaten daarvan verneemt u van Julia Cort van het Horniman Museum in Londen tijdens de tweede dag van Participation in cultural heritage for mental health recovery. Alweer een geweldige reden om u in te schrijven.

Bart De Nil