Kick-off Brits-Vlaamse werkgroep erfgoedcollecties en welzijn

Werkgroep

In Londen werd begin deze week de aftrap gegeven van een Brits-Vlaamse werkgroep die zal werken rond het inzetten van erfgoedcollecties in de welzijnssector. De werkgroep is een uitloper van de trajectenreeks die door FARO samen met diverse partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector werd opgezet. Die is erop gericht om cultureel erfgoed in te zetten bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de deelnemers.

Daarbij werden ook nauwe banden opgebouwd met collega’s in het Verenigd Koninkrijk. Binnen dit informeel kennisnetwerk wordt kennis en expertise gedeeld en nagedacht hoe er intensiever kan worden samengewerkt rond gezamenlijke uitdagingen. En die zijn er genoeg. Denk bijvoorbeeld maar aan het toegankelijker maken van cultureel-erfgoeddepots voor welzijnsinterventies, of het opleiden van mensen in de zorgsector zodanig dat zij zelf met erfgoedcollecties aan de slag kunnen gaan.

Het doel van de Brits-Vlaamse werkgroep is om de verschillende modellen van ‘open erfgoeddepots’ die gebruikt worden bij interventies voor gezondheid en welzijn, te definiëren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan outreachkoffers of aan depots waarin mensen objecten kunnen selecteren. Daarbij zal worden nagegaan wat de voor- en nadelen van de verschillende modellen zijn en wat de implicaties zijn voor het collectiebeheer.

Gelijktijdig wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een train-the-trainer voor zorgverleners, zowel in de praktijk als in opleiding, die willen gebruikmaken van open depots of van ruimtes voor object handling.

Op 5 maart kwam de werkgroep voor de eerste maal samen in University College London (foto). De werkgroep bestaat uit Bart De Nil (FARO) coördinator, Kaat Leeman (Erfgoedhuis Zusters van Liefde, Gent), Els Veraverbeke (Museum Huis van Alijn, Gent), Zoë Brown (Tyne & Wear Archives and Museums, Newcastle), Julia Cort (Horniman Museum, London), Claire Coia (Open Museum, Glasgow) en Thomas Kador (University College London).

Bart De Nil