Op vrijdag 7 oktober organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten haar jaarlijkse streektaalconferentie, die dit keer plaatsvindt bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in Middelburg (NL). Het thema van deze dag is 'Taalvariatie en sociale media'.
De Week van de Smaak is terug. Met een beetje vertraging maar met niet minder goesting in smaakvolle projecten, culinaire weetjes en verrassende activiteiten. Van 10 tot 20 november 2016 zal de tiende (!) editie helemaal in het teken staan ...
Ook dit jaar programmeert het Openluchtmuseum Bokrijk tijdens de zomermaanden weer zijn zondagse Bokrijkdagen. De laatste van de reeks zal op 21 augustus helemaal in het teken staan van het lekkerste gebak. Amateurbakkers (professionele bakkers of patissiers mogen niet meedoen) ...
Sinds 1 juni 2016 voorziet de Federale Overheidsdienst Economie een wettelijke erkenning voor ambachtslieden. Vanuit de Vlaamse cutureel-erfgoedsector maakt ETWIE , het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel erfgoed deel uit van de Commissie Ambachtslieden, waar belanghebbenden een aanvraag tot ...
Toen de inwoners van Kaggevinne in 2013 het eeuwfeest van hun parochie vierden, was dat voor het echtpaar Bea De Maegd en Jef Aerts aanleiding om die 100-jarige lokale geschiedenis ook uitvoerig te documenteren. Het resultaat daarvan verscheen twee jaar ...
Vrijdag 22 april 2016 is een hoogdag voor de beiaardwereld in België. In het Paleis der Natie in de Brusselse Wetstraat - waar overigens tegelijk een senaatszitting plaatsheeft - zijn150 beiaardiers, vertegenwoordigers van gemeentebesturen en kerkfabrieken als beiaardbeheerders, beiaarddocenten en ...
De KU Leuven en de Université Catholique de Louvain – de twee erfgenamen van de oude Leuvense universiteit van 1425 tot aan de Franse Revolutie – digitaliseerden de voorbije maanden duizenden pagina’s aan lesnota’s van Leuvense studenten uit de periode ...
Sinds enkele jaren vaart ook de Bondsrepubliek Duitsland voor haar ICE-beleid op het kompas van de UNESCO-Conventie van 2003 voor het borgen van immaterieel erfgoed. In 2014 lanceerde de Duitse bondsregering haar nationale inventaris ( Bundesweites Verzeichnis ) van ICE-elementen ...
Afgelopen vrijdag organiseerde het nationaal agentschap 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking’ (Epos vzw), in het West-Vlaamse provinciehuis Boeverbos te Brugge een studiedag over volwasseneneducatie. De aanleiding daartoe was dubbel. Enerzijds werd teruggekeken op vijftien jaar werking rond volwasseneneducatie ...
Hoe maak je duidelijk dat je lokale dialect ook een taal is? Een van de geijkte manieren om dat te doen, is het samenstellen en uitgeven van een woordenboek waarin je de woordenschat van je plaatselijke dialect (min of meer ...
Op vrijdag 18 september 2015 wordt Brussel dé beiaardstad van Europa. Beiaardiers uit binnen- en buitenland zullen op die dag in de hoofdstad van ons land verzamelen. Een jaar geleden erkende Unesco de beiaardcultuur in België immers als een 'voorbeeldpraktijk ...
De uit Maastricht afkomstige Leuvenaar Pieter Willems (1840-1898) was in het laatste kwart van de 19e eeuw een spilfiguur in de Vlaamse Beweging en aan de Leuvense universiteit, waarvan hij gedurende meer dan 25 jaar de secretaris was. Hij combineerde ...