Inspiratiedag Belgische beiaardcultuur

Vrijdag 22 april 2016 is een hoogdag voor de beiaardwereld in België. In het Paleis der Natie in de Brusselse Wetstraat - waar overigens tegelijk een senaatszitting plaatsheeft - zijn150 beiaardiers, vertegenwoordigers van gemeentebesturen en kerkfabrieken als beiaardbeheerders, beiaarddocenten en -studenten en leden van plaatselijke beiaardcomités uit alle regio's van ons land en uit de buurlanden samengekomen om de hele dag ervaringen en ideeën uit te wisselen over het borgen van hun beiaardcultuur.

Deze inspiratiedag is een initiatief van het Belgian Carillon Heritage Committee, een groep beiaardiers en externe experten uit Frans- en Nederlandstalig België die de Vlaamse en de Waalse beiaardverenigingen adviseren en bijstaan bij het onderhouden en verder ontwikkelen van hun borgingspraktijk. Sinds die op 28 november 2014 immers door het Intergouvernementeel Comité van de UNESCO-Conventie 2003 werd opgenomen in het Register van Goede Voorbeeldpraktijken inzake de borging van immaterieel erfgoed, heeft de beiaardgemeenschap in België de verplichting op zich genomen om haar voorbeeldige omgang met de beiaardcultuur actief uit te dragen en constant te verbeteren. Kritische reflectie, het zoeken naar oplossingen voor actuele problemen en het uitwisselen van ervaringen en kennis horen daar zeker bij.

Op het dagprogramma staan dan ook een reeks toekomstgerichte vragen en mogelijkheden die vanuit concrete ervaringen aan de orde worden gesteld in workshops en lezingen. Wat hebben het lokale beleid en de gemeenschap rond een beiaard elkaar te bieden? Hoe begin je eraan om in je gemeente een beiaard te krijgen? Wat kan een mobiele beiaard zoal betekenen? En hoe kan je sociale media inzetten om je beiaard(bespelingen) te promoten? Deze en andere vragen passeren in de loop van de studiedag de revue.

Om 12 uur geven Koen Cosaert van de Mechelse beiaardschool en Fabrice Renard, de stadsbeiaardier van Dinant, Luik en Echternach een kort concert op de beiaard van het Belgisch Parlement. Aan het einde van de dag zal prof. dr. Marc Vervenne, voorzitter van de Vlaamse UNESCO-commissie, mede namens zijn Waalse evenknie, Philip Busquin, aan beheerders van een beiaard en aan de vaste beiaardiers een kopie uitreiken van het diploma dat de beiaardiersvereniging in november in 2015 in ontvangst mocht nemen uit handen van mevr. Bukova, de vorige secretaris-generaal van UNESCO.

Voor wie er vandaag niet bij kan zijn (het maximum aantal zitplaatsen is al enkele dagen geleden bereikt) zal hier begin volgende week een kort blogverslag over de inspiratiedag te vinden zijn.

Foto: Luc Rombouts aan de Universiteitsbeiaard KU Leuven

Rob Belemans