FARO neemt de nodige preventieve maatregelen om onze activiteiten en dienstverlening veilig te laten verlopen. Consulteer ook faro.be/corona, onze pagina met meer informatie over het COVID-19-virus.
In het nieuwste herfstnummer van 'faro' vindt u een lijvig dossier over het powerduo erfgoed & onderwijs en leest u meer over de effecten van de coronacrisis. Ontdek hier wat het tijdschrift nog voor u in petto heeft.
Hoe stoomt u zich als culturele ondernemer klaar voor de toekomst? Om de cultuursector de ruimte te geven om hierover na te denken, lanceert de Vlaamse overheid het Innovatiemechanisme.
Vandaag reikte Doof Vlaanderen vzw de Doofvriendelijk Vlaanderen Award 2020 uit. Die ging dit jaar naar FARO, met de ErfgoedApp.
Op 1 september werd het FARO-team versterkt door een gedetacheerde leerkracht. Eva Begine (°1980) is master in de Taal- en Letterkunde en werkte 19 jaar in het onderwijs.
Telt u mee af naar dinsdag 30 november? Want dan zien we elkaar in Lamot, Mechelen, voor een nieuwe editie van het Groot Onderhoud!
Welke landelijke erfgoeddienstverleners zijn er en wat doen ze nu precies? Wat houdt dienstverlening op het Vlaamse niveau in? Het antwoord vindt u vanaf nu op het nagelnieuwe platform erfgoeddienstverleners.be.
Met droefheid vernemen we het onverwachte overlijden van Albert van der Zeijden, op 30 juli 2021. Albert was een bijzonder gewaardeerd onderzoeker, met een grote kennis over en passie voor immaterieel erfgoed.
De watersnood van de afgelopen week heeft ook veel erfgoed getroffen. Erfgoedorganisaties in het hele land zijn solidair en kunnen hulp aanbieden. FARO is contactpunt voor Vlaanderen.
Op 9 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet principieel goed.
Op 7 oktober 2021 vraagt OCE uw stem en visie op de toekomst van de belangenbehartiging voor het cultureel-erfgoedveld.
Het zomernummer van 'faro' zoomt uitgebreid in op de klimaatrichtlijnen voor het behoud van erfgoed, de Canon van Vlaanderen, 100 x Congo en veel meer. Ontdek hier wat het tijdschrift nog voor u in petto heeft.