Lentenummer tijdschrift faro | Het lichaam in erfgoedwerk

Hand op de rug. Foto: Kristina Nor via Pexels

Stilstaan bij het lichaam in erfgoed(werk): dat is de opzet van het dossier in dit lentenummer van faro. En wel met een aantal invalshoeken.

Zo is er aandacht voor ziekte en handicap: hoe worden lichamen, en zeker lichamen met een beperking en zieke lichamen, gerepresenteerd in medische musea? Hoe worden lijven met een handicap getoond in de beeldende kunsten, en welke evolutie valt daarin te ontwaren?  

Ook embodied knowledge komt aan bod, in de specifieke context van lichaamsgerichte therapie met mensen met een vluchtachtergrond: welke rol kan het lichaam hierin spelen? Dansers en cultuurprofessionals laten hun licht schijnen over het zogenaamde ‘danslichaam’ en het fysiek doorgeven van dans. Wie ‘lichaam’ zegt, zegt vaak in een adem ‘ethiek’. Verschillende erfgoedwerkers getuigen over hoe ze omgaan met menselijke resten in hun collectie. Ook de kwestie van beeldgebruik snijden we aan: hoe gaan erfgoedorganisaties om met beladen beelden? 

En wat als het lichaam afwezig is? Bijvoorbeeld in modemusea, wanneer men historische kledij wil representeren, maar het lichaam dat de kledij droeg er niet meer is. Welke problemen doen zich dan voor, welke oplossingen zijn er voorhanden? En verder: hoe bemiddelen gidsen tussen kunstwerken waarop naakt te zien is en het publiek? Wat doet slow art, en de verschillende technieken die daarbij komen kijken, met het lichaam?  

Verder in dit nummer

  • Recent verscheen van de Nederlandse cultuurhistoricus Thijs Weststeijn De toekomst van het verleden. Erfgoed en klimaat. Aanleiding voor een goed gesprek over de uitdagingen van de cultureel-erfgoedsector en het duurzame behoud van erfgoedcollecties.
  • Op 21 april is het weer Erfgoeddag, een van de grootste eendagsevenementen in Vlaanderen & Brussel. Dit jaar onderzoekt het evenement de betekenis van Thuis, met een duizendtal activiteiten.
  • Hoe capteer je immaterieel erfgoed? CEMPER, het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed publiceerde recent Schipper mag ik overvaren? en 99 andere kinderliedjes van hier en elders om samen te ontdekken. Hoe gingen de auteurs daarbij te werk? 
  • Voor de rubriek Sprekend erfgoed zoomen we in op twee macabere zelfportretten van Léon Spilliaert, te zien in Mu.ZEE.
  • In de reeks over het erfgoedbeleid in Europa houden we in dit nummer Italië tegen het licht, een land met een haast duizelingwekkende geschiedenis. Wat blijkt? Ook al is erfgoed daar letterlijk overal, het krijgt toch in zekere zin een ondergeschikte rol toebedeeld
  • In dit nummer gaan we op bezoek bij John Moran, glasblazer in Gent. Hoe ziet zijn werkplek eruit?
  • Hoe vergaat het landgenoten die in de wijde wereld in de cultureel-erfgoedsector werken? Alain Arnould is socius van de dominicanenorde in Rome. Tot zijn takenpakket behoort de omgang met zowel het roerend als onroerend erfgoed van katholieke gemeenschappen op heel wat plekken in de wereld.
  • De zoo in Antwerpen is de erfgoedplek van theatermaker-filosoof Stefaan Van Brabandt. 

Lees faro online

Ziet u geen ISSUU-weergave? Klik dan hier.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 10 euro, een jaarabonnement (vier nummers, vanaf 2023) 40 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via de (betere) boekhandels.

Illustratie: Detail uit de cover, maartnummer faro 2024. Foto: Kristina Nor via Pexels

faro