Meer dan 1,1 miljoen euro voor cultureel-erfgoedprojecten

Water geven. Foto: Markus Spiske via Unsplash

De Vlaamse minister van Cultuur subsidieert twaalf cultureel-erfgoedprojecten. In totaal ontvangen de aanvragers 1.131.000 euro.

Deze subsidielijn ondersteunt waardevolle projecten die een dienstverlenende rol vervullen of een van de functies van cultureel-erfgoedwerking uitvoeren, zoals herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden, participatie.

Er werden twintig ontvankelijke aanvragen voor cultureel-erfgoedprojecten op bovenlokaal, landelijk en internationaal niveau ingediend. Van al die dossiers ontvangen twaalf aanvragers een projectsubsidie.

Cultureel erfgoed over de landsgrenzen heen

De projecten zijn heel uiteenlopend op het vlak van onderwerp en omvang. Twee internationale cultureel-erfgoedprojecten overstijgen de landsgrenzen. 

  • Musea Brugge onderzoekt samen met internationale partners de trajecten van de alumni van de Academie Brugge (1757-1914) die uitgroeiden tot grote meesters na een passage in Parijs en Rome.
  • En het Museum aan de Stroom (MAS) herwerkt, in samenwerking met de herkomstgemeenschappen en internationale partners, de presentatie van de Collectie Paul & Dora Janssen-Arts met aandacht voor inclusiviteit en multiperspectiviteit.

Projecten over heel Vlaanderen

Ook op landelijk niveau ontvangen heel wat mooie projecten subsidies. AMSAB wil bijvoorbeeld een jong divers publiek bereiken via het ontsluiten van gedigitaliseerde erfgoedcollecties in de metaverse. Vlaamse Erfgoedbibliotheken zet dan weer in op het behoud van bibliothecaire erfgoedcollecties bij organisaties met beperkte professionele erfgoedomkadering. Het gaat in totaal om zeven projecten op landelijk niveau. 

Bovenlokale cultureel-erfgoedprojecten

Drie bovenlokale cultureel-erfgoedprojecten ontvangen een projectsubsidie. Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) werkt een tentoonstelling uit rond de belangrijke verkiezingsjaren 1974, 1989 en 2006 en de impact ervan op de Belgische politiek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De projecten starten in de eerste jaarhelft van 2024. 

Download het volledige overzicht van de goedgekeurde initiatieven.

Interesse in projectsubsidies? 

  • Twee keer per jaar kunt u als organisatie ondersteuning aanvragen voor een cultureel-erfgoedproject.  De eerstvolgende indiendatum is 15 maart 2024.
  • Bekijk zeker de veelgestelde vragen voor u aan uw aanvraag begint. Let op: gebruik de meest recente versie van dit document (30/11/2022).  
  • Neem een kijkje op de Projectendatabank van FARO. In de infofiches van de gesubsidieerde projecten kunt u de projectresultaten nalezen, inspiratie opdoen en de contactgegevens van de initiatiefnemers terugvinden.  
  • Lees meer over de verschillende projectsubsidies cultureel-erfgoedwerking. Ook voor internationale projecten die cofinanciering vereisen of voor internationale uitwisselingen kunt u ondersteuning aanvragen.

Bron: Departement CJM
Foto:  Markus Spiske via Unsplash

faro