Schrijft u een nieuw beleidsplan? Wilt u graag weten hoe u immaterieel erfgoed meer kunt integreren in uw collectiewerking? Tijdens een visie- en planningsdag op 7 juni zoomen we precies hier op in.
Op Leve immaterieel erfgoed! ontdekt u wat immaterieel erfgoed is en kan zijn, doet u nieuwe ideeën op voor uw (borgings)praktijk en ontmoet u gelijkgestemden.
Onder het motto ‘samen sterk’ bespreken we in de volgende aflevering van de Collegagroep communicatie hoe u een briefing opstelt. In alle openheid wisselt u met collega’s ervaringen, inzichten en expertise uit.
Bent u een jong, getalenteerd ambachtspersoon en wilt u zich graag verder bekwamen in uw vak? Dan is deze beursoproep van de Koning Boudewijnstichting iets voor u!
Hoe kan immaterieel erfgoed mee het hoofd bieden aan de huidige ontwikkelingsuitdagingen rond gezondheid, natuurrampen en conflicten? Kom het te weten in een gloednieuwe online cursus.
Hoe zet u een sappig dialect in de kijker? En hoe toont u vakmanschap aan een bezoeker? Hogeschool Thomas More zocht het voor u uit. Op 10 februari kunt u kennismaken met de voorlopige resultaten.
In 2022 start FARO met een collegagroep over communicatie. We doen hiervoor graag beroep op uw input.
De Vlaamse minister van Cultuur kent 21 beurzen toe voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject. Zo worden kennis en vaardigheden doorgegeven aan het talent van de toekomst en gaan ze niet verloren.
Onder deze eenvoudige titel lanceert een burgerbeweging van onder meer ouders, leerkrachten, studenten, academici en sociaal werkers een website over hoe u inclusief sinterklaas viert.
Wat kunnen onderwijs en cultureel erfgoed betekenen voor de vele uitdagingen waar we met z'n allen voor staan?
Hoe is het gesteld met de diversiteit in Vlaamse en Brusselse organisaties? Weten ze met hun (interne) communicatie in te spelen op de noden van diverse doelgroepen? Recent onderzoek biedt antwoord op deze vragen.
Naar goede gewoonte kunt u ook dit jaar een actie, programma of project rond het borgen van immaterieel erfgoed nomineren. Laat uw stem horen!