Toolbox audiovisueel documenteren van vakmanschap gelanceerd

Het filmen van het maakproces van het hoofd van een reus. Femke Den Hollander via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

De Toolbox Focus Vakmanschap is een gids voor het filmen van vakmanschap en immaterieel erfgoed. Op een heel bevattelijke manier toont de toolbox aan hoe film op verschillende manieren kan ingezet worden om levend erfgoed te borgen.

Er zijn immers verschillende redenen te bedenken waarom u levend erfgoed audiovisueel zou willen documenteren. Misschien wil u:

  • uw kennis en kunde doorgeven aan anderen?
  • het bewustzijn over uw praktijk vergroten?
  • communiceren over uw vaardigheden?
  • ...?

Wat uw doel ook is, de toolbox biedt u een andere manier van filmen aan. Want het doorgeven van vakmanschap vraagt nu eenmaal om een andere audiovisuele aanpak dan pakweg onderzoek voeren. 

De methodieken werden uitgebreid getoetst aan de praktijk, en wel in tien pilootprojecten in het kader van het samenwerkingsproject Focus Vakmanschap. Deze praktijkvoorbeelden zijn uitgebreid beschreven en in beeld gebracht op de website. Zo leest u hoe het bouwen van een scheepsmast audiovisueel in beeld gebracht werd met het oog op transmissie, en werd aangevuld met handige tips uit eerste hand. 

Voor wie?

In de eerste plaats is de toolbox er voor erfgoedprofessionals en andere culturele bemiddelaars of begeleiders zoals videomakers. Er komt heel wat kijken bij het filmen van levend erfgoed; teams van erfgoedprofessionals, videomakers en vakmensen werken daarom idealiter samen om immaterieel erfgoed te filmen vanuit een gezamenlijke inzet rond de zorg voor het erfgoed. 

De online Toolbox Focus Vakmanschap kwam tot stand in het kader van het project Focus Vakmanschap.

Focus Vakmanschap is een initiatief van Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed en kreeg verder vorm door de nauwe samenwerking met CEMPER, Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), ETWIE, FARO, Histories, PARCUM en Werkplaats immaterieel erfgoed, met ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Bron: www.toolboxfocusvakmanschap.be

Foto: het filmen van het maakproces van het hoofd van een reus, een van de 10 pilootprojecten in het kader van 'Focus Vakmanschap'. Femke Den Hollander via Wikimedia CommonsCC BY-SA 4.0

Elien Doesselaere