Unesco-erkenning voor twee praktijken in Vlaanderen

Een pleeggezin in Geel. Foto: © Rhode van Elsen - OPZ Geel

Unesco erkende deze week twee praktijken in Vlaanderen. De Geelse Gezinsverpleging werd als voorbeeldpraktijk op het 'Register van Goede Borgingspraktijken' geplaatsts; traditionele irrigatie (Lommel) prijkt voortaan op de 'Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid'. Dat besliste de organisatie tijdens de 18e zitting van het Intergouvernementeel Comité voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Botswana.  

Geelse Gezinsverpleging  

De Gezinsverpleging in Geel is een bijzonder psychiatrisch zorgmodel waarbij een gezin een persoon met een psychische kwetsbaarheid binnen het gezin opvangt. Wat het Geelse model zo opmerkelijk maakt, is het idee dat mensen met psychische kwetsbaarheden kunnen herstellen in een gewone (gezins)omgeving. De nadruk ligt op inclusie, gemeenschapsleven en het wegnemen van het stigma rond psychische problemen. ​ 

Zorgvuldig gescreende pleeggezinnen verwelkomen mensen met psychische aandoeningen en helpen hen bij hun herstelproces. Vandaag nemen zo’n 120 gezinnen voor korte of langere tijd mensen met een psychische kwetsbaarheid op in hun gezin. Ze worden hierin gesteund door de gemeenschap en krijgen professionele begeleiding vanuit het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ). 

De geschiedenis van de Geelse Gezinsverpleging gaat terug tot de middeleeuwen en vindt zijn oorsprong in de verering van de heilige Dimpna. In de 19e eeuw evolueerde de Gezinsverpleging door ontwikkelingen in de psychiatrie van een religieus naar een medisch model. 

Kom hier meer te weten over de Geelse gezinsverpleging.

Traditionele irrigatie: multinationale praktijk met Lommel als Vlaamse vertegenwoordiger

Traditionele irrigatie. Foto: Albert Mertens

Traditionele irrigatie is een vorm van landbouwirrigatie die berust op het strategische gebruik van zwaartekracht en handmatig aangelegde systemen zoals kanalen en sloten om water van natuurlijke bronnen naar de velden te leiden. Het is een op de gemeenschap gebaseerde, duurzame, energieonafhankelijke en op biodiversiteit gerichte oplossing voor de watervoorziening in de landbouw. ​ 

Het gaat om een multinationale praktijk tussen België, Oostenrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Vanuit Vlaanderen was Lommel de vertegenwoordiger. Medewerkers uit zeven landen hebben samen met experts, ngo’s, natuurparken en overheidsinstanties deze multinationale nominatie opgesteld om de uitgebreide kennis, culturele betekenis en sociale praktijken die samenhangen met traditionele irrigatie op internationaal niveau zichtbaar te maken. 

Onder de noemer 'witteren: rijke waters, golvend gras' leest u op immaterieelerfgoed.be meer over de praktijk van de traditionele irrigatie.

Inclusie en duurzaamheid

Minister van Cultuur Jan Jambon: “Ik ben bijzonder trots op deze Unesco-erkenningen. Hiermee zetten we de rijke diversiteit van ons immaterieel cultureel erfgoed wereldwijd in de schijnwerpers. De erkenningen onderstrepen het belang van samenwerking en kennisdeling. Daarnaast laat dit zien dat hedendaagse thema’s als inclusie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan met erfgoed." 

Bron: persbericht Departement Cultuur, Jeugd en Media

Foto's: Een pleeggezin in Geel © Rhode van Elsen - OPZ Geel / Traditionele irrigatie. Foto: Albert Mertens

Elien Doesselaere