KANTL (Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent) bouwt het volledige SPECTRUM-document om in een pdf-en XML-versie zodat SPECTRUM-N eenvoudig kan worden gedownload op deze website mits registratie. De XML-versie maakt het ...
Het project Het project 'Van Horen Zeggen' (2006-2007) was een initiatief van de Universiteit Gent, het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, tien erfgoedcellen, de archiefinstellingen AMSAB, ADVN, KADOC en Stadsarchief Antwerpen, het VRT Geluidsarchief radio, met de steun van de Vlaamse ...
De periode van januari tot half februari diende om de commentaren terug te verwerken en vervolgens de resterende delen aan de tekstcorrector voor te leggen. De laatste bijlagen moesten nog worden samengesteld. In het glossarium wordt het gebruik van bepaalde ...
Tijdens deze tweedaagse zonderden de redactieraad, de werkgroep en de juristen zich af 'in quarantaine' om het volledige document een laatste keer door te nemen. Dag één werd besteed aan het nazicht van de procedures met behulp van een lijst ...
Tijdens de maand december kregen Kees Schoemaker, Rijksmuseum Amsterdam en Mariska de Wit, Artt. Kunst en Recht, een overzicht van juridische vragen uit het SPECTRUM-document toegestuurd waarmee zij aan de slag konden om een precieze invulling te geven voor de ...
Een drukke maand voor de eindredactie van SPECTRUM-N. De resterende procedures moesten bijgewerkt, herzien of anders geformuleerd worden. Sommige onderdelen werden opnieuw vertaald daar waar het vertaalbureau duidelijk de context niet begrepen had. Ondertussen ging ook de tekstcorrector Miriam Windhausen ...
Trainingsdag voor Museumconsulenten Nederland en Vlaanderen, 14 november 2007, Museum Boymans-Van Beuningen, Rotterdam Meeting met de werkgroep, 15 november 2007, Architectuurinstituut Rotterdam
Deze studiereis naar Manchester en Liverpool werd georganiseerd door SIMIN (Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland SIMIN van de Nederlandse Museumvereniging). Een aantal Vlaamse en Nederlandse pilootmusea en enkele leden van de werkgroep en redactieraad van SPECTRUM namen deel aan het ...
Op 28 februari om 11.00 uur stelt Minister Bert Anciaux in het Amerikaans theater de eindresultaten van het project ‘Expo '58: Back to the Future' voor.
Het nazicht van de dertien nog resterende procedures vroeg meer nazorg dan verwacht. Procedures 1, 7, 16 en 21 waren uitbesteed aan een vertaalbureau maar de vertaling was oppervlakkig. Na steekproefvergelijking met het Engelstalige moederdocument werd duidelijk dat sommige inhoudelijke ...
De SPECTRUM-training wordt geïntegreerd in de bestaande basiscursussen van de museumconsulenten. Er wordt geen afzonderlijke cursus SPECTRUM georganiseerd. Voor meer informatie over SPECTRUM-N kan u beroep doen op het eigen museumconsulentschap. Daarnaast verzorgen LCM en FARO trainingen over SPECTRUM-N. In ...
In het Verenigd Koninkrijk is de museumerkenning gekoppeld aan de acht basisprocedures van SPECTRUM. Voor Nederland en Vlaanderen is dat voorlopig nog niet haalbaar. SPECTRUM is hierbij wel een richtinggevend en kwaliteitsvol hulpinstrument. Voor wat betreft de museale erkenning in ...