In september 2008 ging te New Delhi de Triennial Conference van ICOM-CC (International Council of Museums - Conservation Committees) door. Het thema van de conferentie was Diversity in Heritage Conservation: Tradition, innovation and participation.
In het kader van het Project Archiefbeheer en -Educatie binnen Vlaamse Onderwijsinstellingen (PAVLOE) voerde de archivaris van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas, Koen Verstraeten, een onderzoek naar de inhoud van een schoolarchief, de selectie- en ordeningsproblematiek, de mogelijkheden tot ontsluiting en ...
Op 22 april 2009 keurde het Vlaams Parlement het decreet met betrekking tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur goed. Dit decreet wil een betere communicatie tussen onderwijsverstrekkers en het werkveld mogelijk maken. Dit gebeurt door de uitbouw van een gezamenlijk referentiekader: de ...
Beluister de podcast, tekstversie presentatie .
Zoals zovelen die vaak bezig zijn met conservatie van ons cultureel erfgoed, doe ik vaak beroep op CoOL (Resources for Conservation Professionals) en ook de hieraan gekoppelde Conservation DistList. Beide zijn een project van het ‘Preservation Department van Stanford University ...
Presentatie over CiviCRM op het communicatieoverleg van de erfgoedcellen op 29 mei bij Faro. Tekstversie presentatie
Wist u dat een Vlaamse gemeente gemiddeld 3,33 erfgoedorganisaties telt? Dat ruim 22% van de cultuurraden beschikt over sectorale deelraden? En dat de meeste deelraden worden opgericht voor cultureel erfgoed? Onlangs publiceerde het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk het cijferboek ‘Lokaal cultuurbeleid ...
Voor wie dit jaar een uitstap plant richting Beaufort03, loont het zeker de moeite om ook een bezoek aan het project Art in the Dark in het programma in te lassen.Art in the Dark is een initiatief van Zicht op ...
Op 31 mei, 1 en 7 juni 2009 vindt te Denderleeuw de vijfde Kunstroute plaats. In deze route is onder meer het artistieke erfgoedproject van KASK-studenten geïntegreerd.
DigitalPreservationEurope (DPE) lanceerde een grappige tekenfilm, die op een ironische manier refereert aan de superhelden uit de jaren vijftig en zestig, met als doel de problematiek van digitale duurzaamheid diets te maken aan een zo breed mogelijk publiek.