Provincie Vlaams-Brabant erkent vijf musea voor regionale erfgoedwerking

De provincie Vlaams-Brabant deelt vijf musea in op het regionale niveau en honoreert zo de kwaliteit van hun bovenlokale erfgoedwerking. Drie musea kregen een hernieuwing van hun indeling: Erfgoedsite Tienen, Museum voor de Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen en FeliXart Museum in Drogenbos. Museum Parkabdij in Leuven en Kasteel van Gaasbeek worden voor het eerst op regionaal niveau ingedeeld.

Voor erfgoedsite Tienen, MOT, FeliXart en Parkabdij gaat de indeling ook gepaard met een werkingssubsidie van 125.000 euro per jaar.

De indeling en subsidiëring gebeurt op basis van een subsidiereglement dat de provincie Vlaams-Brabant in 2013 heeft uitgewerkt. In 2014 dienden vijf musea een aanvraag in. Alle aanvragen zijn positief beoordeeld.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Gregory Vercauteren