Tot 1 april 2018 kon u bij de Vlaamse Overheid projectaanvragen indienen voor de tweede ronde van het transitiereglement. Uiteindelijk werden 230 dossiers ingediend, waarvan er 145 positief beoordeeld. Van de goedgekeurde aanvragen, situeert zich 12% in de cultureel-erfgoedsector.
Het initiatief nodigt erfgoedbeheerders en -organisaties, erfgoedgemeenschappen en -liefhebbers, fotografen en Wikipedianen uit om samen het erfgoed en de erfgoedzorg in Vlaanderen online te ontsluiten.
De bedoeling van deze dag is om u aanknopingspunten en structuur te bieden zodat u na afloop zelf aan de slag kan. Onderwerpen als collectievorming, collectieprofiel, beschrijving, waarderen, herbestemmen en het opstellen van prioriteiten komen aan bod.
Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte, wordt er vaak beslist om bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden.
Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. Stukken in het depot ontsnappen soms aan de aandacht, zeker als het om onderhoud gaat.
Zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veiligstellen van het erfgoed voor latere generaties. Hoe doet u dat? Wat zijn de bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften?
Een efficiënt beheer van uw collectie staat of valt met een verantwoorde inrichting van de ruimte(s) waarin ze bewaard wordt. Wat maakt een ruimte echter tot een geschikt erfgoeddepot en hoe richt u deze zo praktisch en overzichtelijk mogelijk in?
Wat is een collectieplan? Waarom is een collectieplan zo’n belangrijk onderdeel van uw collectiebeleid? En wat is de rol van collectiewaardering daarbij? In deze cursus maken we musea met een klein team wegwijs in de wereld van de collectieplanning en -waardering. We werken op basis van inzichten...
In deze cursus staan we stil bij de belangrijkste transities die de museologie in de 20e eeuw doormaakte, en reflecteren we over actuele uitdagingen. We doen dit aan de hand van enkele auteurs die tot de canon van de museologie kunnen gerekend worden.