U gaat na deze studiedag terug naar huis met nieuwe inzichten en kennis. U weet waar u met uw vragen voortaan terecht kan. Bovendien heeft u tijdens de dag kennis kunnen maken met nieuwe collega’s uit alle hoeken van het land. U staat er dus niet alleen voor!
Om expertise over de vier natuurkrachten: water, vuur, lucht en aarde in kaart te brengen en uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo Leuven, FARO en het Belgische Blauwe Schild samen een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en (roerend) erfgoed.
Vlaams minister van Cultuur Lydia Peeters nam een definitieve beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft 2019, voor een totaalbedrag van 917.000 euro.
De Werelddag Dementie, op 21 september, ligt alweer enkele weken achter ons. Toch willen we in deze blog inzoomen op een opmerkelijk onderzoek naar de rol die cultureel-erfgoedcollecties kunnen spelen voor personen met dementie.
Overtuigd of op zoek naar een duw in de rug? Neem contact op met Amber ( amber@mooss.org ). We plannen een kennismakend gesprek om al je vragen te beantwoorden. De huidige voorzitter geeft de fakkel door na december 2019. Je bent al eerder welkom als bestuurder.

De preconferentie van het COMCOL comité vond plaats van 29 tot 31 augustus in Nara en werd georganiseerd door het Nara National Museum, het museum voor boeddhistische kunst. Via bezoeken aan het museum zelf en aan de tempels in Nara die het museum mee beheert, kregen we de gelegenheid om een aantal hedendaagse, gedeelde uitdagingen van musea te bespreken. Een belangrijk thema van deze tweedaagse, dat ook centraal stond bij de keynote lezingen op 29 augustus, was het betekenisverschil tussen religieuze objecten in devotiecontext en in musea. De uitdaging van de zorg voor de verspreide

Sinds de doorlichting van het digitaal ecosysteem van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) door PACKED vzw (nu VIAA+) in 2012, werkt de VKC gestaag aan een flexibel en open informatiesysteem. De VKC hecht veel belang aan de duurzame onderbouw die nodig is om tal van hergebruikstoepassingen te laten functioneren. Het open en flexibel informatiesysteem voorziet twee essentiële delen: een datahubcomponent en een beeldinfrastructuurcomponent. 

De voorbije jaren concentreerden we ons dan ook, samen met PACKED, op de geautomatiseerde doorstroming van de metadata in de registratiesystemen via een datahub.

Doof Vlaanderen, Erfgoedhuis Zusters van Liefde en FARO lanceren de tentoonstelling 'Over zusters en dove meisjes' in de eerste dovenschool van Vlaanderen. We hopen dat musea en erfgoedorganisaties zelf een tour in Vlaamse Gebarentaal gaan aanbieden.
Deze winterschool richt zich tot iedereen, actief in de cultuursector, die zich wil verdiepen in de vaardigheden van ondernemerschap. Zowel personen die een organisatie (willen) leiden, als individuen die hun eigen praktijk (verder) willen uitbouwen komen in aanmerking.