'Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen', was een driemaandelijkse uitgave van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw. In december 1999 verscheen als eerste kennismaking met het toen pas opgestarte centrum een gratis nulnummer. Ondertussen fuseerde het Vlaams Centrum voor Volkscultuur