Maandag 25 maart is er een nieuwe bijeenkomst van de collegagroep Digitale Participatie. Voor deze editie zijn we te gast in het museum Hof van Busleyden in Mechelen.
Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident.
ICOM Belgium, CECA Belgium en het Huis van de Europese Geschiedenis organiseren een reflectiedag over educatie en sensibilisering in de Belgische musea. Gedurende deze dag wisselen museummedewerkers ‘best practices’, ideeën en methodes uit via keynote speeches en workshops.
Op 4 april nodigen het Industriemuseum, ETWIE en FARO u uit op een brainstorm over asbest. Bedoeling is om de discussie te starten, de noden van de sector in kaart te brengen en te kijken welke ondersteuning kan geboden worden.
De minister van Cultuur ondertekende op 9 januari 2019 het nieuwe reglement voor de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het nieuwe reglement bepaalt de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een gebruik op de inventaris te laten opnemen.
Deze brainstorm start de discussie over het hiaat in het asbestbeleid als het gaat over de cultureel-erfgoedsector, brengt de noden van de sector in kaart en onderzoekt hoe die sector het best kan worden ondersteund.
Vanaf 1 januari 2019 treden zowel het decreet bovenlokaal jeugdwerk als het decreet bovenlokale cultuurwerking volledig in werking. Het Departement CJM organiseert daarom infosessies voor organisaties die mogelijk in aanmerking komen een van de subsidielijnen.
Van maandag 28 januari tot en met vrijdag 1 februari 2019 kwamen erfgoedprofessionals uit België, Canada, Estland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten samen in Antwerpen voor een unieke vormingsweek over het inzetten van documentaire collecties voor geestelijke gezondheid.
Op 5 april 2019 organiseert het Rubenianum een studiedag over de nalatenschap van de voormalige Antwerpse kunsthandelaarsfamilie Van Herck waarin wordt getracht deze collectie virtueel te reconstrueren en het belang ervan (terug) onder de aandacht te brengen.
Als Vlaanderen wil bijblijven, zal het nog sterker in leren moeten investeren. Dat is alvast de conclusie van de ‘Skills Strategy Flanders'. Heel wat aanbevelingen zijn ook voor onze sector interessant.