Met welke onderzoeksprojecten zijn studenten uit de opleiding conservatie-restauratie bezig? Hoe verloopt hun onderzoek? Op 11 december 2018 verwelkomt SHAKE in Conservation in La Boverie (Luik) studenten, professionals en pas afgestudeerden op de Student Research Day. Onder het motto ' My big...
Beamish Museum is voorloper in het ontwikkelen van activiteitenprogramma’s met focus op welzijn en gezondheid. Bruce Davenport en Michelle Kindleysides komen tijdens Participation in cultural heritage for mental health recovery vertellen over die welzijnsactiviteiten.
Ontmasker met de AIRCHECQ-tools onzichtbare risico’s en verbeter de bewaaromstandigheden voor uw collectie. In drie stappen begeleidt de AIRCHECQ-methode u naar een goede oplossing, specifiek voor uw bewaarruimte of tentoonstellingszaal.
Het Belgian Carillon Heritage Committee organiseert op 30 november de tweede inspiratiedag over de rol van de beiaard in het leven van lokale gemeenschappen. Noteer alvast in uw agenda.
Apply here . For more information please contact Prof. dr. Kaat Wils, tel.: +32 16 32 49 71, mail: kaat.wils@kuleuven.be. Candidates are invited to submit their application in English, Dutch or French, consisting of a cv, a letter of motivation stating the candidate's qualifications and reasons for...
Met het jaarlijks campagneweekend Dag van de Trage Weg, op 20 en 21 oktober, zetten duizenden wandelaars, fietsers en ruiters in heel Vlaanderen trage wegen in de kijker. Doet u ook mee?
Een efficiënt aanbod is in de eerste plaats een duurzaam aanbod. Het vraagt immers tijd om impact te hebben op het welzijn van mensen. Dat is ook de filosofie achter de sessiereeks van Kleine documenten, Grote verhalen.

In 2015 bezocht de Algemene vergadering en staf van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek enkele toonaangevende bibliotheken in Oxford en in 2016 trok de Raad van Bestuur naar Göttingen en Wolfenbüttel. We doen dit bewust als netwerk- en studiemoment dat de samenwerking en informele informatie-uitwisseling bevordert, niet alleen binnen het netwerk maar ook tussen de (partnerbibliotheken van de) Vlaamse Erfgoedbibliotheek en buitenlandse instellingen.

In 2018 trokken we met leden van de Algemene vergadering en staf naar een aantal gerenommeerde bibliotheken in Parijs waarmee enkelen uit ons netwerk (o.a. via CERL en LIBER) al contacten hebben voor een mooi programma dat werd samengesteld door onze oud-voorzitter prof. dr. Pierre Delsaerdt.

De eerste dag brachten we een eerste bezoek aan de Bibliothèque nationale de France die een voorbeeldige rol in Europa bekleedt met haar futuristische gebouwen, grensverleggende platformen (gallica.bnf.fr) en talloze initiatieven met betrekking tot publiekswerking. We trokken naar de beroemde Site François Mitterrand en werden er ondermeer ontvangen door  Anne Pasquignon (adjointe au directeur  des collections pour les questions scientifiques et techniques). Tijdens een 3 uur durende presentatie gaven zij en haar collega ons een overzicht van hun beleid met aandacht voor conservering-preservering, digitalisering, publiekswerking en digital humanities. Dat werd gevolgd door een wandeling in de indrukwekkende site. We stelden er aan de lijve de impact vast van architectuur op de werking van een bibliotheek.

De tweede dag bezochten we een van de mooiste negentiende-eeuwse bibliotheken van Europa: de Bibliothèque Sainte-Geneviève. Na een gebouwenbezoek kregen we van 3 specialisten toelichting bij de manuscripten, oude drukken en prentcollectie van de bibliotheek. Aansluitend vergaderde de Raad van Bestuur in hun Bibliothèque nordique. De overige deelnemers vulden ondertussen hun vrije tijd met bezoeken aan boekhandels. In de namiddag stond een andere site (‘Richelieu’) van de BNF op het programma. Eerst werden we geïnformeerd door de adjunctprojectleider van het verbouwinghsproject (Louis Jaubertie), daarna volgde een bezoek o.l.v. Anne -Laure Charrier, verantwoordelijke onderzoeksvalorisatie, aan de Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) die gevestigd is op de Site Richelieu. We sloten de avond af met een groepsdiner in een typisch Frans restaurant.

De derde dag spendeerden we in de magnifieke Bibliothèque Mazarine die in het verleden al heeft meewerkt aan het STCV-project van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

We werden goed ontvangen door directeur Yann Sordet die ons inlichtte over de specifieke functie van de Mazarine (die openstaat voor iedere geïnteresseerde) en enkele topstukken had uitgezocht om ons te tonen. Net als bij de vorige bezoeken was er gelegenheid om relatiegeschenken uit te wisselen en zo de werking van onze bibliotheken kort aan bod te laten komen. Daarna was het tijd om met de IZY-trein terug te reizen naar België.

Tijdschrift 'faro' presenteert in dit zomernummer een uitgebreid focusdossier over de voor- en nadelen van de verzelfstandiging van musea. Met analyses, vooraanstaande stemmen en voorbeelden van zowel binnen- als buitenlandse cases.
Geestelijke gezondheidszorg: wie er niet mee te maken heeft, loopt er doorgaans met een grote boog omheen. Die stigmatisering blijft een probleem.