100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog richt CAG, in samenwerking met meerdere partners, de blik op de periode die volgde. De jaarlijkse contactdag schenkt aandacht aan de wederopbouw van het platteland en het naoorlogse herstel.
Heeft u al plannen komend weekend? Open Monumentendag bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren ze met een eigen Tripel 30 bier, bijzondere aandacht voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en uiteraard een uitgebreid programma.
Ontwikkelingen in het digitale landschap gaan als een sneltrein. Om u te helpen om het bos van de bomen te onderscheiden, brengt FARO op dinsdag 4 december een resem inspirerende lezingen en praktijkvoorbeelden in stelling over immersieve storytelling.
Om te leren hoe musea, archieven, erfgoedbibliotheken en andere erfgoedorganisaties hun collecties gebruiken voor welzijnsactiviteiten, lanceert de Brits-Vlaamse werkgroep 'Open Heritage Depots' een enquête over erfgoedcollecties en welzijn. Deelnemen kan tot 28 september.
Kandidaturen met gemotiveerde brief en uitgebreid cv worden schriftelijk verwacht voor 21 september 2018. Mail je kandidatuur naar Jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be Meer informatie over de functie-inhoud kan je bekomen bij Jorijn Neyrinck via mail of op +32 (0)478 72 23 01. Een uitgebreide...
Is deze job op jouw lijf geschreven, overtuig ons dan met een leuke motivatiebrief en CV van jouw ninjaskills. Mail ze naar christa.engelbosch@demindere.be , met vermelding sollicitatie communicatiemedewerker. Heb je ons getriggerd dan nodigen we je uit voor een mondelinge en schriftelijke proef in...

In 1970 lieten in België de Pluralistische Actiegroepen voor gelijke rechten van Man en Vrouw voor het eerst van zich horen, een kleine advertentie in Gazet van Antwerpen luidde de start in van Dolle Mina, waarna een radio-uitzending over hun acties in Franstalig België de Marie Mineur lanceerde. Andere groepen volgden. Het jonge, strijdbare en speelse feminisme 'van de tweede golf' trok, net als in het buitenland, de aandacht van de pers en was al snel niet weg te branden uit de actualiteit.

Voor dit project nemen het AVG en zijn partnerorganisaties 'vijftig jaar tweede feministische golf' als vertrekpunt. Het project zet in op publiekswerking met een rondreizende tentoonstelling (Fr/Nl) en op het sensibiliseren van feministische groepen (intergenerationeel) omtrent de bewaring van hun erfgoed via een erfgoedoproep en verzameldag. Deze activiteiten worden getrokken door het AVG en passen in deze subsidieaanvraag. Daarnaast zal een wetenschappelijk colloquium, georganiseerd door universiteiten, een stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek opmaken en nieuwe opties voor onderzoek in kaart brengen. Tot slot worden enkele discussiemomenten opgezet over de parallellen en contrasten tussen het feminisme van de jaren 1970 en dat anno 2020.

Onderdelen getrokken door het AVG

(1) Erfgoedoproep en verzamel- en reflectiedagen

In een eerste projectluik wordt de herdenking van de 'tweede feministische golf' aangegrepen om de brede erfgoedgemeenschap te sensibiliseren over het belang van een goede zorg voor haar erfgoed. Daarbij worden speciaal drie groepen aangesproken: protagonisten uit de tweede golf (kwetsbaarheid van erfgoed o.w.v. hun leeftijd),  jonge feministische groepen en netwerken (kwetsbaarheid omwille van de informele structuur en het vaak aan hoog tempo verschijnen / verdwijnen) en vrouwenorganisaties uit etnisch-culturele minderheden of ECM (nog weinig bereikt door erfgoedorganisaties).

De oproep culmineert in twee publieksactiviteiten (één in 2019 en één in 2020): ze worden opgezet als verzameldagen en integreren telkens een reflectie over collectieve herinnering en bewaring van erfgoed, met de erfgoedgemeenschap in een actieve rol.

Door bij deze erfgoedoproep groepen te betrekken die minder gemakkelijk hun weg vinden naar erfgoedorganisaties en vaak anders gestructureerd zijn dan traditionele middenveldorganisaties, willen het AVG en zijn partners een modeltraject uitwerken dat andere erfgoedinstellingen kan inspireren (AVG in samenwerking met Rosa, Amsab-ISG, Fonds Suzan Daniel, IPG en Archiefbank Vlaanderen).

(2) Rondreizende tentoonstelling

Het feminisme van de zogenaamde tweede golf is een iconische beweging. Gevraagd naar een feministische groep uit het verleden zullen veel mensen Dolle Mina noemen, maar toch is de historische kennis over de beweging beperkt. In het kader van dit project wordt een rondreizende tentoonstelling gerealiseerd die zal schetsen in welke historische context de 'tweede feministische golf' ontstond en opereerde, en wie vorm gaf aan de beweging, die zal inzoomen op enkele thema's die ze op de agenda zette, tonen hoe het 'nieuwe' feminisme was verknoopt met en zich verhield tot de bredere vrouwenbeweging, zal ingaan op de positie van specifieke groepen (bijvoorbeeld lesbische vrouwen) en de band zal leggen naar thema's die vandaag op de feministische agenda staan.

Deze tweetalige tentoonstelling (Fr/NL) op maat van een breed publiek zal in digitale versie aanwezig zijn op www.gendergeschiedenis.be en gaat vergezeld van een pedagogisch dossier. Met dit initiatief valoriseren de partnerorganisaties hun collecties (AVG in samenwerking met Amsab-ISG, RoSa, IPG, Fonds Suzan Daniel, IHOES en Mundaneum).

Erfgoedorganisaties en public relations: het is niet altijd een gelukkige combinatie. Wie zichzelf op de kaart wil zetten als een spannende plek, maakt best werk van een sterke PR-strategie.
Over de ErfgoedApp Onze missie Waarom? Wie gebruikt de app Zelf de ErfgoedApp gebruiken.
Dit najaar worden de herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog officieel afgesloten. Op heel wat locaties vinden nog slotactiviteiten plaats. Het Vredescentrum in Antwerpen nodigt u graag uit voor een ambitieus en gevarieerd programma.