CULTURE TALKS brengt media- en cultuurexperten samen met academici en beleidsmakers en peilt naar de toekomst van een 'common' cultuurbeleid.
Over de militaire en politieke geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog is al veel geschreven. De ontwikkeling van de landbouw- en visserijsector en de voedselsituatie tijdens de oorlogsjaren en de naoorlogse periode zijn daarentegen veel minder bekend. Deze onderzoeksgids brengt naast een algemene...