CAG publiceert rapport Traject Voeding

Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) presenteert met 'Traject Voeding' een stand van zaken van het culinair erfgoed in Vlaanderen en Brussel. In 2012 startte CAG met de inventarisatie van publiek toegankelijke collecties met objecten over voeding. Het onderzoek geeft een beter beeld, op collectieniveau, van wat er allemaal te vinden is over dit erfgoed van eten en drinken, alsook in welke omstandigheden en door wie het wordt bewaard.

Het onderzoek brengt de actoren in kaart die actief zijn in het culinair-erfgoedveld en geeft een beter zicht op de publiek toegankelijke collecties in Vlaanderen en Brussel. Hoeveel collecties zijn er? Zijn deze regionaal verspreid? Zijn er overal hoofd- en deelcollecties te vinden? Daarnaast richt het rapport zich ook op de inhoud van die collecties: wat bewaren ze? En in hoeverre zijn deze collecties een weerspiegeling van de culinaire geschiedenis van de laatste eeuwen? Tot slot buigt dit onderzoek zich ook op het beheer en de context van de collecties. Met welke problemen worden zij geconfronteerd, wat zijn kansen voor de toekomst?

Het rapport van dit onderzoek kan u downloaden via deze link. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Sarah Luyten via sarah.luyten@cagnet.be.