Boeren, boter en bezetters: onderzoeksgids landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog

Boeren, boter en bezetters

Over de militaire en politieke geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog is al veel geschreven. De ontwikkeling van de landbouw- en visserijsector en de voedselsituatie tijdens de oorlogsjaren en de naoorlogse periode zijn daarentegen veel minder bekend. Deze onderzoeksgids brengt naast een algemene inleiding een overzicht van alle relevante archieffondsen, documentatieverzamelingen en publicaties.

Er worden bovendien enkele concrete onderzoekspistes aangereikt. De gids richt zich naar onderzoekers en andere geïnteresseerden en behandelt de geschiedenis van landbouw, platteland en voeding in de periode 1910-1920. Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG, KU Leuven) en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Het boek Boeren, boter en bezetters. Onderzoeksgids landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog telt 176 pagina’s en is te koop voor 10 euro (+ 3,65 euro verzendingskosten) bij het Centrum Agrarische Geschiedenis , Naamsestraat 63, 3000 Leuven. Bestellen kan bij Kristel Janssens (kristel.janssens@icag.kuleuven.be, +32 (0)16 32 35 25) of via het bestelformulier op de website.