Erfgoed van alledag in Studio Alijn

Sinds begin april kunnen onderzoekers, film- en programmamakers, studenten, kunstenaars en geïnteresseerden die meer willen weten over het erfgoed van alledag terecht in Studio Alijn, de nieuwe creatie- en inspiratieplek van het Huis van Alijn in Gent. Studio Alijn wil een plek zijn voor iedereen die kennis wil opdoen en wil delen. Ook wie graag creatief of artistiek bezig is en inspiratie wil putten uit de collectie van het Huis van Alijn is welkom. Het publiek kan er opzoekingen doen en zelf een bijdrage leveren tot het onderzoek en het documenteren van de museumcollectie.

Het Huis van Alijn heeft een omvangrijke collectie objecten, foto’s en familiefilm. Het gaat over honderden uren film en duizenden objecten en foto’s. Slechts een klein gedeelte van deze verzameling kan in het museum, in publicaties of in tijdelijke tentoonstellingen worden getoond. Ook de documentaire collectie, zoals affiches, postkaarten, reclamefolders, menukaartjes, geboorte- en communieprentjes, kookboekjes … is zeer uitgebreid. De voorbije jaren werden deze collecties systematisch gefotografeerd of gescand. Tegelijk met de digitalisering werden de collecties verrijkt met metadata. Via Studio Alijn kunnen voortaan ook minder zichtbare depotcollecties en documentaire verzamelingen digitaal geraadpleegd worden.

Naast het aanbieden van informatie, werkt Studio Alijn ook actief mee aan het verzamelen van kennis en verhalen. Hiervoor doet het museum geregeld oproepen en lanceert het projecten waaraan iedereen kan meewerken. Studio Alijn is ook een productieplek. Vanuit haar makelaarsrol wordt zo de relatie met het publiek geïntensifieerd. Bijzonder aan dit verhaal is dat veel van het verzameld materiaal van het publiek komt. Studio Alijn is opgevat als een werkplek waar expertise en kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en verder verspreid. Vanuit deze werkplek produceert het Huis van Alijn nieuwe tentoonstellingsprojecten en publicaties.

Studio Alijn kadert in de opdracht van het Huis van Alijn om als erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie te werken aan de realisatie van een (vak)expertise- en kenniscentrum over de cultuur van alledag. Op 1 april 2011 werd Studio Alijn feestelijk geopend door Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Studio Alijn bevindt zich in het Huis van Alijn, naast de museumshop, Kraanlei 69-71, 9000 Gent. Wie opzoekingen wil doen, maakt een afspraak: tel. +32 (0)9 269 23 57, studio@huisvanalijn.be

Bron: Huis van Alijn