Erfgoedparticipatieladder

Participatie is een gelaagd begrip dat meerdere niveaus bevat. De erfgoedparticipatieladder vat deze vijf trappen samen: hoe hoger u op de ladder klimt, hoe meer u de besluitvorming uit handen geeft. Elke trap is even waardevol. Informatie delen zien we als basis voor alle volgende stappen. Belangrijk is wel om duidelijk aan de deelnemers te communiceren waar de beslissingen uiteindelijk genomen worden. FARO ontwikkelde en gebruikte dit schema voor onder andere waarderingstrajecten.

Zie ook: 

Jaartal
2018
PDF bijlagen