Cijferboek cultureel erfgoed 2014. Focus op depots

Om een correct beeld te kunnen schetsen van depotproblematiek bij de erkende collectiebeherende Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen anno 2014 peilden we in
het Cijferboek Cultureel Erfgoed naar de status van hun depotinfrastructuur. Naast vragen over het type, de omvang en de nog beschikbare capaciteit van de depotinfrastructuur waarover individuele archieven, erfgoedbibliotheken en musea kunnen beschikken, vroegen we hen ook in welke mate deze infrastructuur voldoet, uit welk jaar ze dateert en of ze verbouwings- of nieuwbouwplannen hebben in de nabije toekomst.

In wat volgt bespreken we achtereenvolgens de verschillende vragen, waarbij we telkens inzoomen op de drie verschillende werksoorten: musea, archieven en erfgoedbibliotheken.

Auteur(s)
Alexander Vander Stichele
Jaartal
2017
PDF bijlagen