Cahier 'Over collecties'

Tijdens het voorjaar van 2010 organiseerden het agentschap Kunsten en Erfgoed en de steunpunten BAM en FARO een lezingenreeks over collectievorming en aankoopbeleid. Parallel namen we het initiatief voor de publicatie ‘Met nieuwsgierige blik – Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen’, met als auteur Paul Depondt. Het cahier ‘Over collecties’ bevat de verslagen van de lezingenreeks (of essays geschreven naar aanleiding van een lezing) en vormt een boeiende aanvulling bij de bovengenoemde publicatie.

In 2012 kreeg de lezingenreeks een vervolg, met daarbijhorend een nieuw cahier Over collecties². Ook deze publicatie kan u gratis downloaden via de FARO-site.

Auteur(s)
An Seurinck (ed.)
Jaartal
2010
PDF bijlagen