Cahier Over collecties²

In 2012 kreeg de lezingenreeks Met nieuwsgierige blik. Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen een vervolg onder impuls van BAM, FARO en het agentschap Kunsten en Erfgoed. Vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, federale, Waalse als buitenlandse instellingen kwamen aan het woord. Bijna maandelijks stond er een lezing op het programma, waarbij meerdere sprekers rond een specifiek thema of invalshoek reflecteerden. Het cahier Over collecties² vormt hiervan het verslag.

Over collecties² is het vervolg op het eerste cahier Over collecties, dat u eveneens via deze website kunt downloaden.

collectievorming
aankoopbeleid
Jaartal
2012
PDF bijlagen