Typologering van de in Vlaanderen bewaarde bespannen of door menselijke kracht aangedreven handels- en dienstvoertuigen

Analoog aan een eerder wetenschappelijk onderzoek naar historische land- en tuinbouwvoertuigen (Karrenmuseum, 2013) inventariseerde en typologeerde het Karrenmuseum in 2015 de in Vlaanderen nog bewaarde historische handels- en dienstvoertuigen. Een belangrijke eerste doelstelling van het project was om een omvattende typologie en hërarchische boomstructuur van deze voertuigen op te stellen. Hiertoe werden 327 voertuigen van 23 erfgoedbewaarders ter plaatse geïnventariseerd, uitvoerig beschreven en uniform gefotgrafeerd. Op basis van de kwalitatieve data werd het typologisch onderzoek verricht, werden detailkenmerken uitgewerkt en werd een hiërarchische boomstructuur opgesteld. Alle onderzoeksdata (inleiding, methodiek, inventarisatiegegevens, opname van de kenmerken, legenda, typologisch onderzoek, hiërarchische boomstructuur, detailkenmerken, terminologie en bewaarplaatsen) zijn opgenomen in een uitgebreide Excel-database "Inventarisatie en typologering van de historische voertuigen in Vlaanderen". De kwalitatieve overzichtsopnames bevinden zich in een digitaal archief in het Karrenmuseum en zijn vrij raadpleegbaar. Alle gegevens van dit en voorgaand onderzoek zijn samengebracht.

Een tweede doelstelling betrof het valoriseren van de onderzoeksresultaten door deze onder meer digitaal te ontsluiten via online toegankelijke media als de website van het Karrenmuseum en de kennisbank van ETWIE. Via de websites van het Karrenmuseum en ETWIE is de Excel-database "Inventarisatie en typologering van de historische voertuigen in Vlaanderen" en de PDF-afbeelding van de hiërarchische boomstructuur vrijblijvend te downloaden. De online databank van het Karrenmuseum is uitgebreid, zodat alle in dit onderzoek opgenomen voertuigen ook via internet kunnen worden bekeken. Van elk voertuig zijn een representatieve afbeelding en 12 vaste kerndata beschikbaar. In de kennisbank van ETWIE is een uitbreiding aangemaakt waarbij alle opgenomen voertuigen van het onderzoeksproject zijn opgenomen in objectfiches en onder categorische niveaus ondergebracht bij het thema ‘Transport’.

 

 

Projectresultaten

Excel-database 'Historische voertuigen' en PDF Hiërarchische boomstructuur 'Handels- en dienstvoertuigen': http://www.karrenmuseum.be/info-onderzoeksprojecten.aspx

Databank historische voertuigen in Vlaanderen: http://www.karrenmuseum.be/collectie.aspx

Etwie Kennisbank: http://www.etwie.be/kennisbank

 

 

 

Partnerorganisaties

Openluchtmuseum Bokrijk

Museum voor de Oudere Technieken

Centrum Agrarische Geschiedenis

ETWIE

PACKED

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 

 

 

Leden stuurgroep

Marin Menu (Karrenmuseum)

Leo van den Berg (Karrenmuseum)

Dieter Van Mol (Karrenmuseum)

Jan Deckers (Karrenmuseum)

Wim Stuer (Karrenmuseum)

Rony Vissers (PACKED)

Steven De Waele (Museum voor de Oudere Technieken)

Raf Schepers (Openluchtmuseum Bokrijk)

Tijl Vereenooghe (ETWIE)

Charles Indekeu (Universiteit Antwerpen)

Bert Woestenborghs (Centrum Agrarische Geschiedenis)

Johan David

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Karrenmuseum Essen vzw
Contactpersoon
Leo van den Berg
Adres
Moerkantsebaan 52, 2910 Essen
Telefoon
03 667 11 42
Financieringsbron(nen)

Vlaamse overheid