Stadsmuseum Lier: een dynamisch participatief programma

In september 2018 opent stadsmuseum Lier met als missie: 'Een museum zijn over en voor maar ook door Lier en de Lierenaars'.

Om tot een basispresentatie te komen, zette het museum een participatietraject op met dertig Lierenaars.

Ook de toekomstige museumwerking zal gebaseerd zijn op samenwerkingen met groepen en individuen. Om zicht te krijgen op de haalbaarheid en het verloop van dergelijke processen, worden in vijf piloottrajecten methodieken onderzocht en formats uitgewerkt. Dit gebeurt op vlak van:

1. erfgoed van verenigingen (organisatorische verbinding)
2. erfgoed van buurten (geografische verbinding)
3. ICE, gekoppeld aan één vereniging
4. ICE, gekoppeld aan meerdere bestaande groepen/individuen
5. ICE, gekoppeld aan gekende en niet-gekende individuen en groepen

Met de toegekende middelen werd projectbureau 'de kleine expeditie' aangesteld om de onderzoeken uit te voeren.

Tijdens fase 1 (september 2016 - september 2017) definiëren we onze visie (definitie en voorwaarden) op participatie. Hoofddoelstellingen zijn: in kaart brengen van erfgoed, content genereren, participanten bewustmaken van hun eigen geschiedenis en erfgoed, het netwerk van het stadsmuseum versterken. Doelgroepen worden verkend, netwerken opgestart, methodieken onderzocht en besproken. 

Fase 2 (oktober 2017 - november 2018) behelst de concrete realisatie van de vijf formats. Overeenkomstig gaat het museum een samenwerking aan met:

1. Toneellabo Arlecchino < erfgoed van verenigingen
2. Deelgemeente Koningshooikt < erfgoed van buurten
3. Koninklijke struifvogelmaatschappij De Kroon < ICE type 1
4. De gemeenschappen rond Lierse kant < ICE type 2
5. Actoren rond het Liers vlaaike < ICE type 3

Volgens een wisselprogramma in de expositieruimte toont het museum de uitkomst van de gelopen trajecten. De resultaten van de pilots delen we met het cultureel-erfgoedveld via de routeplanner participatie en de documentatie op www.stadsmuseumlier.be.

Projectresultaten

Ontwikkeld instrumentarium
Van elk gelopen traject is een projectplan opgesteld waardoor duidelijk zicht is op:

 • de verschillende onderdelen, met bijhorende motivatie
 • benodigde tijd
 • nodige competenties
 • begeleiding (zowel intern als extern)
 • faciliteiten (materialen, ruimte, catering, …)
 • budget

Tijdens de trajecten werden verschillende hulpmiddelen ontwikkeld: vragenlijst kennismakingsgesprek; identiteitsfiche groep, individu of gemeenschap waarmee de samenwerking wordt opgestart; vragenlijsten interviews; productieplan met checklist, evaluatieverslag. De instrumenten worden begin 2019 ter beschikking gesteld via de website www.stadsmuseumlier.be.

Routeplanner participatie
Om structuur te geven aan het procesverloop, stelde projectbureau de kleine expeditie via x-mind software een beslissingsboom op. Het helpt genomen beslissingen vast te leggen en huidige en toekomstige stappen te sturen. Uit de opgedane ervaring, verzamelde informatie en informatie is in samenwerking met partnerorganisaties de 'routeplanner participatie' gedestilleerd, een instrument dat bestaat uit een poster en fiches die negen belangrijke thema’s aanbrengen. Ze vormen de basis voor een participatieplan. Elke fiche bevat een korte toelichting, een voorbeeld uit een van de pilootprojecten van stadsmuseum Lier. Daarnaast volgen een reeks vragen die je helpen om bruikbare ideeën en inzichten voor jouw organisatie te genereren.

Partnerorganisaties
 • Erfgoedcel Kempens Karakter
 • Werkplaats Immaterieel Erfgoed
 • Musea Mechelen
 • FARO
 • MAS Antwerpen
 • Heemkunde Vlaanderen
 • ICOM Vlaanderen
 • M Leuven

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Stadsmuseum Lier
Contactpersoon
Griet Van Opstal
Adres
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
Telefoon
0494 52 44 17
Financieringsbron(nen)
 • Vlaamse overheid: 75.000 euro
 • Stad Lier: 55.000 euro
 • Erfgoedcel Kempens Karakter: 27.750 euro

Andere projecten

In het kader van expertise-opbouw rond en de waardering en zichtbaarheid van academisch erfgoed in ...

TENTOONSTELLINGSTHEMA’S & UITWERKINGDE TENTOONSTELLING, HET KLOOSTER EN HAARSCENOGRAFIEDe tentoonstelling, die plaatsvindt op een oppervlakte vanruim ...

Van 5-9 juni 2018 organiseerde de Société Internationale des bibliothèques et des musées des arts ...