Bijbel van Anjou. Napels 1340. Een koninklijk handschrift ontsluierd

1. De Bijbel van Anjou

De presentatie van de Anjoubijbel is in de eerste plaats een esthetische ervaring. Deze gotische pracht-bijbel opent met twee schitterende volbladminiaturen en telt daarnaast meer dan 160 kleinere miniaturen, initiaalversieringen en kleine voorstellingen die alluderen op de teksten en op historische gebeurtenissen die met het koningshuis van Anjou zijn verweven. Bovendien zijn op elke folio fantasierijke randversieringen aangebracht. De miniaturen zijn het werk van meerdere Napolitaanse kunstenaars waaronder Christophorus Orimina die zich op folio 308 bekend maakt. Artistiek leunt zijn werk sterk aan bij het oeuvre van Simone Martini (1284-1344), na Giotto de belangrijkste schilder van het trecento. Iconografisch is het handschrift eveneens een ontdekking omwille van de bijzonder diverse thematiek: schaakspel en jacht, kruistochten en moslims, muziek en fabeldieren zijn maar enkele van de aanwezige onderwerpen.

Het verhaal van en rond het boek, de intriges aan het koninklijke hof van Anjou in de veertiende eeuw en zelfs een moord geven dit project bovendien een heel eigen historische en aantrekkelijke dimensie.

Voor de allereerste keer is het manuscript volledig ontmanteld, onderzocht en geconserveerd, volledig publiek toegankelijk. Tegelijk krijgt de bezoeker de kans om via nieuw ontwikkelde technologieën een ongekende ontdekkingstocht te maken in het handschrift dat sinds 2008 is opgenomen in de lijst van de Vlaamse topstukken.

De conservatorische omstandigheden van dit topstuk waren echter verre van ideaal en de conservatietechnische problemen waren meervoudig. De boekband die aan het begin van de twintigste eeuw is aangebracht, zat te strak en heeft destructieve plooien in het perkament veroorzaakt. Zowel de picturale lagen als het zorgvuldig aangebrachte bladgoud vertoonden aanzienlijke sporen van verlies en craquelures. De behandeling had als eerste bedoeling om verdere verpulvering en verpoedering van de pigmenten en de inkt te voorkomen. Om de verdere achteruitgang te verhinderen, zijn de geplooide zones gevlakt en minimaal gereinigd. Daarnaast is de verdonkering (verbruining) veroorzaakt door de vroegere verlijming, verwijderd. Om de juiste diagnoses met betrekking tot de problemen van de inkten, de goud- en zilverfolies en de gebruikte pigmenten te kunnen stellen, zijn analyses met micro XRF, micro Raman spectrometrie, SEM-EDX en micro FT-IC gebeurd. Ook kunsttechnische vragen (bijvoorbeeld de stratificatie van de picturale laag en de ondertekening) zijn met fotografische en analytische technieken bestudeerd (IR reflectorgrafie, opnames met doorvallend licht). Parallel aan het onderzoek gebeurde een nieuwe integrale digitale opname van de 338 folio’s in mei en juni 2010 in het digitaal laboratorium van de K.U.Leuven, een project in samenwerking met de Alamire Foundation; de opnames worden ook ingezet voor de online ontsluiting.

2. Landelijk relevante dimensie

Het onderzoek en conservering van dit topstuk van het Vlaamse erfgoed gebeurde op hoog wetenschappelijk niveau. Het internationale wetenschappelijk comité van deskundigen garandeerde een doorgedreven en gedegen omgang met het manuscript. De digitalisering ervan bewerkstelligt de ontsluiting van de Anjoubijbel, een werk dat een internationale uitstraling kent die alleen maar zal toenemen dankzij de grotere toegankelijkheid.

Voor de digitale ontsluiting heeft M in samenspraak met de wetenschappelijke partners software laten ontwikkelen die uniek is in Vlaanderen en een werkzame en publieksvriendelijke toegang genereert.De tentoonstelling tot slot is een unieke gelegenheid om het ontbonden origineel te zien en te bekijken in alle mogelijke details. In combinatie met de digitale toegang levert dit verrassende beelden op.

Na de tentoonstelling zal dr. Watteeuw het handschrift herinbinden; daarna gaat het terug in de kluis van de bibliotheek in de Faculteit Godgeleerdheid. Het project is een uitgekristalliseerd moment waarbij verschillende onderdelen van de zorgende opdracht samenvallen: het zorgvuldig bewaren, onderzoeken, conserveren, ontsluiten en communiceren van hoogwaardig en zelden toegankelijk kunstpatrimonium.

Projectresultaten

Behaalde doelstellingen

Onderzoek en conservatie van het handschrift

Ondanks de rijkdom is het handschrift bijna nooit getoond of onderzocht, omdat de conservatorische omstandigheden verre van ideaal waren. In 2008 startte de behandeling. Bij het maken van de technische hoge resolutie foto’s waren vooral de opnames met doorvallend licht belangrijk. Die geven visuele ondersteuning bij het laboratoriumonderzoek en de conservatiebehandeling op het beeldscherm. Het onderzoek toonde alvast aan dat een trefzekere hand het schilderwerk realiseerde en dat de miniaturist slechts zeldzaam afweek van het eerste ontwerp. Bij het in situ onderzoek van de verflagen met x-stralen fluorescentie kwam de studie van de gebruikte pigmenten op de eerste plaats. Die onderzoeken zijn gevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en het Nationaal Archief in Den Haag (SEPIA/Multi Spectral Imaging) met nieuwe niet-destructieve technieken.

Digitalisering en digitale ontsluiting

De integrale digitale opname van de behandelde 338 folio’s gebeurde in mei en juni 2010 in het digitaal laboratorium van de K.U.Leuven, een project in samenwerking met de Alamire Foundation. Op basis van die documentatie heeft M software laten ontwikkelen die het mogelijk maakt om het handschrift on line te consulteren. Die software biedt bovendien het publiek van de tentoonstelling de gelegenheid om de Anjoubijbel te bekijken op een totaal nieuwe en verrassende manier.

Een topstuk van Vlaams erfgoed eindelijk publiek gepresenteerd

Tijdens het proces van de conserveringsbehandeling en de digitalisering groeide het idee om het handschrift niet alleen voor vorsers beter toegankelijk te maken. Een tentoonstelling is nog steeds het ideale kanaal om een breed publiek te laten kennismaken met een origineel object. Bovendien tonen handschriftententoonstellingen in regel ingebonden manuscripten, opengelegd op één plaats. Het unieke moment van de ontmanteling laat toe om enkele tientallen folio’s tegelijkertijd te bekijken, met – bijna letterlijk – daarnaast de digitale toegang die het publiek details laat ontdekken die anders onzichtbaar of nauwelijks te ontwaren zijn.

Effecten en resultaten

Het handschrift in goede conditie

De eerste zorg en bekommernis van het project om het handschrift in een goede conditie te brengen en de bewaaromstandigheden zo optimaal mogelijk te krijgen, is gerealiseerd. De behandeling drong zich reeds enige jaren op.

Digitale toegankelijkheid

De integrale digitale opname van de 338 folio’s creëert niet alleen een schat aan gemakkelijk toegankelijke informatie. Het digitale fotobestand maakt dat de manipulatie van het origineel minder vaak voorkomt, wat dan weer resulteert in een betere bewaring.De digitale versie van het manuscript zal on line quasi onbeperkt toegankelijk zijn; de tentoonstelling is uiteraard tijdelijk. De combinatie van de digitale toegang met het origineel is dan ook een uniek gegeven.

Zowel voor de specialisten als voor de breed geïnteresseerden is de continue digitale ontsluiting via verschillende websites als blijvend effect een grote stap vooruit. Het vergemakkelijkt de consultatie van de bijbel aanzienlijk.

Een topstuk van Vlaams erfgoed en een spannend verhaal

Ondanks een verblijf van 500 jaar in Leuven is de Anjoubijbel zo goed als onbekend, zeker bij het brede publiek. Dankzij de tentoonstelling kan de bezoeker in contact komen met die pracht-bijbel in al zijn materialiteit en in al zijn details. Bovendien is het boek vergezeld van een onwaarschijnlijke intrige die een spannend verhaal oplevert en die een deel van ons patrimonium eigentijds en toegankelijk maakt.

Die samenwerking garandeerde de kwaliteit van het onderzoek en van de behandeling. Dit gaf een solide basis voor een uitzonderlijke expositie. Op het vlak van de (digitale) technologie maakte het project gebruik van innoverende en hoogwaardige apparatuur en maakt nieuwe software een nieuwe, aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke digitale toegangen tot het handschrift mogelijk.

Breed publieksbereik

Ook voor de uitwerking het publieksaanbod (zie punt 5) gaat M een aantal samenwerkingen aan om het bereik zo breed en divers mogelijk te maken. Gesprekken met specialisten gaande van een jeugdauteur tot beheerders van muzikaal erfgoed resulteerden in een aantal sterke producten.

Het symposium dat tijdens de tentoonstelling (oktober 2010) plaatsvindt, geeft daarnaast ook de gelegenheid om de onderzoeksresultaten voor te stellen aan een gespecialiseerd publiek. Volgende thema’s kunnen er aan bod komen: de bijzondere iconologische voorstellingen in het manuscript, het onderzoek en de conservatie van de Anjoubijbel, de geschiedenis van het manuscript, het Arrascollege en de Universiteitsbibliotheek, het spanningsveld tussen het contact met het originele object en de digitale ontsluiting ervan.

Speciaal voor kinderen en jongeren

M wil het publiek vanaf jonge leeftijd bereiken en laten kennismaken met beeld, beeldcultuur en erfgoed. Speciaal voor die leeftijden ontwikkelden we aangepaste publieksproducten die aantonen dat erfgoed best spannend is en heel wat te vertellen heeft.

Partnerorganisaties

Het project kwam tot stand in samenwerking met de beste wetenschappelijke specialisten ter zake:

  • K.U.Leuven:

Illuminare – Studiecentrum middeleeuwse kunst

Alamire Foundation

Maurits Sabbebibliotheek

  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA Brussel)
  • Courtauld Institute (Londen)
  • Koning Boudewijnstichting – Fonds Inbev-Baillet-Latour

 

Leden stuurgroep

Voorzitter: Jan Van der Stock (K.U.Leuven)

Projectleider: Lieve Watteeuw (K.U.Leuven) 

KIK/IRPA:

Myriam Serck

Christina Ceulemans

Dominique Vanwijnsberghe 

Courtauld Institute (London)

John Lowden

K.U.Leuven

Barbara Baert

Leo Kenis

Chris Coppens

Etienne Dhondt

Luc Knapen

M. Museum Leuven

Veronique Vandekerchove  

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
M. Museum Leuven
Contactpersoon
Veronique Vandekerchove
Adres
L. Vanderkelenstraat 28, B-3000 Leuven
Telefoon
0032 16 27 29 41
Financieringsbron(nen)

 

 

Posten

 

Bedrag

 

Inkomsten uit verkoop

 

 

 

Middelen uit eigen werking

 

73.446,29 €

 

Sponsoring

 

 

 

Subsidies

 

 

 

- Vlaamse Gemeenschap, afdeling Erfgoed

 

40.500 €

 

- Provincie

 

 

 

- Gemeente

 

 

 

- Andere subsidies

 

 

 

Andere (specifieer)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

113.946,29 €