Ontsluiting mondelinge geschiedenis. Franciscus achterna... minderbroeders getuigen

Voortraject: het project ‘Mondelinge geschiedenis’

Tussen 1 april 2007 en 15 december 2009 werden, volgens de methodiek van de ‘mondelinge geschiedenis’ 48 diepte-interviews afgenomen van minderbroeders, ex-confraters, een claris en andere betrokkenen. Naast deze audio-opnames werden 9 interviews gefilmd zodat we over 28 uren professioneel beeldmateriaal beschikken.

Door het verzamelen van deze ‘getuigenissen’ via diepgaande interviews verkregen we een ‘completer’ beeld van de recente geschiedenis van de Minderbroeders. Er werd in het verleden heel wat onderzoek naar de orde in Vlaanderen verricht. Dit heeft ons voornamelijk informatie over ‘feiten’ opgeleverd. Maar hoe de minderbroeders alles persoonlijk ‘ervaarden’ is een aspect dat voorheen niet aan bod kwam.

 

De ontsluiting

In functie van de vaste opstelling ‘zij kwamen op blote voeten...’* werden  audio-en beeldfragmenten van de interviews ontsloten. Dergelijke getuigenissen slagen er veel beter in dan traditionele presentaties om een complex  verhaal te communiceren naar een brede doelgroep. We leven nu eenmaal in een omgeving waarin beeld en geluid dominant zijn.

De vormgeving en de technische realisatie werd toevertrouwd aan specialisten:

De ontwerper kreeg als opdracht een luisterparcours met rustpunten te creëren.  Om de belangstelling van de bezoekers gaande te houden vonden we variatie in de aangeboden luistervormen van cruciaal belang.

Het was een uitdaging voor de vormgever om creatieve, tijdloze en duurzame oplossingen te bedenken. De ontsluiting moest perfect bij de reeds bestaande presentatie ‘zij kwamen op blote voeten’ aansluiten. Door de aanwezige presentatie was enkel de opstelling van smalle qua omvang beperkte objecten mogelijk.

 

 

*De opstelling ‘Zij kwamen op blote voeten…’ schetst de geschiedenis van de volgelingen van Franciscus en neemt de bezoeker mee in het dagdagelijkse leven van de minderbroeders.

 

 

Projectresultaten

Het luisterparcours en de getuigenisfilm vullen de collectie aan, geven achtergrond en maken het (im)materiële erfgoed van de orde betekenisvol en relevant voor een groot publiek.

 

DE GETUIGENISFILM: ‘bladeren in een boom’

6 paters en 1 zuster claris werden geïnterviewd voor de camera. Zeer openhartig vertellen ze over hun roeping, hun geloof en ervaringen binnen de orde. Maurice Noben maakte er een boeiende getuigenisfilm van. De film is doorlopend te bekijken in het museum.

 

HET LUISTERPARCOURS

- Op de vertellende zitbank kan je luisteren naar persoonlijke getuigenissen over de roeping van de paters. Waarom hebben ze voor deze orde gekozen en hoe werden ze geïnspireerd door Franciscus?

- Aan de luisterwand met hoorns hoor je getuigenissen over de opleiding: het serafijnse college, het proefjaar, het studiehuis, de inkledingen en de priesterwijding.

- Volgspot in vitrine dagelijks leven  De bedelbroeder, de kleermaker, de kok, de koster, de portier vertellen over het dagelijks leven in een klooster. Je hoort er hoe het was om op blote voeten te lopen, een pij te dragen.

- Tijdens het leven van de paters is het kloosterleven heel grondig veranderd. Op de koorbank kan je luisteren naar getuigenissen over deze veranderingen en hoe de orde stilaan te kampen kreeg met uittredingen en een gebrek aan nieuwe roepingen.

- De sprekende portretten belichten diverse pastorale velden die niet zomaar in enkele categorieën te vatten zijn, met onder andere getuigenissen over het missiewerk in Kongo en Chili, het apostolaat onder de foorreizigers en zigeuners, de inzet voor AA, gehandicapten, zieken, de werking voor gehuwden en gezinnen,…

- In een wolk hoor je ‘stemmen uit de hemel’. Waarom blijft Franciscus vandaag de dag nog zoveel mensen boeien en hoe kijken de paters vandaag naar de toekomst van de orde?

 

HET KINDERPARCOURS

Voor kinderen is er een speciaal luisterparcours op hun maat. Aan het onthaal ontlenen ze een hoofdtelefoon waarmee ze zelf in het parcours kunnen inpluggen en luisteren naar verhalen en getuigenissen.

 

realisatie

De getuigenisfilm: MMooF! Maurice Noben

Het luisterparcours:Art+Design studio Luk van der Hallen

 

Partnerorganisaties

Erfgoedcel Sint-Truiden

PCCE

CRKC

Cultuurcentrum ‘de bogaard’ Sint-Truiden

KCST (Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden)

 

Leden stuurgroep
 • provinciale overste van de orde
 • een definitor van de orde
 • de vicaris-provinciaal van de orde
 • de voorzitter van het museum
 • de conservator
 • de wetenschappelijk medewerker
 • de projectmedewerker ‘mondelinge geschiedenis’
 • het dagelijks bestuur van het museum
 • de coördinator van de erfgoedcel Sint-Truiden
 • de medewerker ‘mondelinge geschiedenis’ VCV
 • de museumconsulent van de Provincie Limburg
 • directeur CRKC
 • leerkracht KCST

 

 

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Museum DE MINDERE
Contactpersoon
Christa Engelbosch
Adres
Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-truiden
Telefoon
011/67.29.71
Financieringsbron(nen)

Vlaamse Gemeenschap:             22.500,00 €

Stad Sint-Truiden (erfgoedcel): 12.000,00

Eigen middelen                           17.377,04