Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie

"Hoe kunnen we erfgoed hanteren om multiperspectiviteit in de lerarenopleiding (secundair) onderwijs en in erfgoedorganisaties te faciliteren?" Wat kan erfgoed betekenen, rekening houdend met de huidige superdiverse samenleving? Hoe “meerstemmig” is het erfgoed? Het project “Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit en erfgoededucatie" wil hierop een antwoord bieden. Gedurende twee volle schooljaren wordt gewerkt aan een theoretisch kader omtrent “multiperspectiviteit”, wordt in drie ontwerpteams samen met de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs gewerkt aan een concrete educatieve praktijk en worden de resultaten van dit experiment (de drie ontwerpteams) geëvalueerd en verspreid in Vlaanderen.

Projectresultaten
  • Ontwikkeling van een theoretisch interpretatiekader voor multiperspectiviteit in erfgoededucatie in relatie tot beleidsaanbevelingen geformuleerd in eerdere onderzoeken met de bedoeling dit te testen via concrete experimenten in de erfgoedpraktijk.
  • Analyse van minstens vijf praktijkvoorbeelden van multiperspectiviteit in erfgoededucatie, beschreven in een gestandaardiseerd sjabloon.
  • Drie nieuwe erfgoedgerelateerde didactische toepassingen gerealiseerd door verschillende ontwerpteams.
  • Onderzoeksdata bekomen via design-based research met impactanalyse van de leerervaringen en bereidheid tot multiperspectiviteit van leerlingen.
  • Bundeling van resultaten in een publicatie.
  • Ontwikkeling van een train-the-trainer-workshop rond multiperspectiviteit in erfgoededucatie.
  • Uitwisseling en duurzame verankering van de verkregen inzichten, methodieken en resultaten in de erfgoedsector en het onderwijs.
  • De collecties erfgoed waarmee de 3 ontwerpteams aan de slag gaan, zijn verrijkt met inzichten vanuit meer diverse perspectieven. De drie erfgoedorganisaties zullen rond de thematiek een permanent educatief aanbod aanbieden. De methodieken gehanteerd in de ontwerpteams en de inzichten die eruit voortvloeien, zijn in deze en in andere erfgoedorganisaties duurzaam inzetbaar (expertise-uitwisseling).
Partnerorganisaties

Het netwerk erfgoededucatie Erfgenoten Limburg, de Erfgoedcel Mijnerfgoed, Erfgoed Haspengouw, het Gallo-Romeins Museum Tongeren, Openluchtmuseum Bokrijk, Mijnmuseum Beringen, Museum de Mindere Sint-Truiden, Abdijsite Herkenrode. FARO, steunpunt cultureel erfgoed Vlaanderen, Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed Limburg, de lerarenopleidingen secundair onderwijs: PXL, UAntwerpen, het secundair onderwijs: Don Bosco Genk, College Tongeren, Athenea Hasselt en Sint-Truiden.

Leden stuurgroep

Paul Janssenswillen (UAntwerpen), Els Vinckx (PXL Hasselt), Silke Leenen (PXL Hasselt), Martijn Loix (Erfgoed Haspengouw), Leen Gos (Erfgoedcel Mijnerfgoed), Joke Smets (Stedelijke Musea Hasselt), Bea Vaes (Openluchtmuseum Bokrijk), Filip Delarbre (Mijnmuseum Beringen), Nancy Tilkin (Gallo-Romeins Museum Tongeren, Maddy Trips (Musea Maaseik), Christa Engelbosch (Museum De Mindere Sint-Truiden), Katrijn D'Hamers of Hildegarde Van Genechten (FARO vzw), Anne Milkers (PCCE Limburg).

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
PXL Hogeschool Limburg
Contactpersoon
Wouter Hustinx
Adres
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt
Telefoon
+32 488 355 328
Financieringsbron(nen)

Vlaamse overheid, afdeling Cultureel Erfgoed Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed Limburg Erfgoedcel Mijnerfgoed Erfgoed Haspengouw Gallo-Romeins Museum Tongeren Openluchtmuseum Bokrijk