Europeana Space

In het EuropeanaSpace project ontwikkelen zes Pilot acties een werkplan voor het verdere verloop van hun traject. Doorheen het eerste jaar wordt dit gaandeweg geconcretiseerd, met aanvulling van de technologie en content die ze zullen gebruiken, om uiteindelijk aan het begin van 2016 de eerste prototypes te kunnen tonen. Parallel aan de ontwikkeling van de Pilots werd een gedetailleerde marktanalyse uitgevoerd in elk van de zes gedefinieerde thematische sectoren (musea, fotografie, dans, games, televisie, en open hybrid publishing). Deze analyse is een noodzakelijke voorwaarde om goed gefundeerde ontwikkelkeuzes te kunnen maken, met het oog op het maximaliseren van het potentieel van de producten. Binnen elke pilot wordt er een thematische hackathon georganiseerd; zo vindt de hackathon rond fotografie bijvoorbeeld plaats op 25-27 februari 2016 in Leuven (organisatie KUL). De Pilots worden in het project ondersteund door drie zogenaamde ‘Spaces’:

 • Binnen de Technical Space werd in het eerste jaar gewerkt aan de technische infrastructuur voor het project, die onder andere bestaat uit een API die herbruikbare content verzamelt en voor de Pilots ter beschikking stelt. Een andere component is de metadata ingestion unit die zal zorgen voor het mappen en opladen van nieuwe metadatarecords naar Europeana. 
 • De Content Space produceerde richtlijnen rond de rechtenproblematiek met onder andere een Pilot/Hackathon toolkit, informatie over de voordelen van open content en een model voor de ‘Protected Space’. Dit wordt een content repository met verschillende niveaus van rechten en toegankelijkheid. Op die manier kan content die niet volledig hergebruikt kan worden (bv. omdat er nog bepaalde rechten op rusten), binnen deze afgeschermde omgeving toch gebruikt worden (bv. in een hackathon). 
 • De Innovation Space gebruikte het eerste jaar voor het opstarten van het Hackathon-traject. Elke thematische Pilot zal namelijk ook een hackathon organiseren als onderdeel van zijn ontwikkeltraject. De winnaars van deze evenementen maken kans op een ‘incubation’-fase waarbij zij door professionals bijgestaan worden voor de doorontwikkeling van hun idee of prototype. Uiteindelijk worden de meest succesvolle producten in de markt gezet.

In het project is er ook oog voor ontsluiting naar onderwijs toe. Dit gebeurt door de creatie van vijf educatieve demonstrators. Deze toepassingen zullen aantonen op welke manier Europeanacontent en ander digitaal erfgoedmateriaal zinvol kan ingezet worden in een leeromgeving. 

PACKED vzw, het Expertisecentrum Digtiaal Erfgoed, is concreet betrokken in

 • WP3, Content Space – Rights Management for Creative Exploitation of Europeana Content, als co-werkpakketleider (samen met University of Exeter)
 • WP5, Innovation Space – Valorisation and Exploitation in the Creative Industries, als taakleider voor Educational Demonstrators. 

 

Partnerorganisaties
 • CIANT (Czech Republic)
 • CULTURELABEL (UK)
 • CUT (Cyprus)
 • EUREVA (France)
 • EVK (Estonia)
 • FCSH-UNL (Portugal)
 • FST (Italy)
 • GOLDSMITHS (UK)
 • iMINDS (Belgium)
 • IN2 (UK)
 • KU LEUVEN (Belgium)
 • LAM (Lithuania)
 • LGMA (Ireland)
 • LUCE (Italy)
 • MUSEUMSMEDIEN (Germany)
 • NISV (Netherlands)
 • NOTERIK BV (Netherlands)
 • NTUA (Greece)
 • OCC (Greece)
 • PACKED (Belgium)
 • POSTSCRIPTUM (Greece)
 • PROTON LABS (Ireland)
 • RBB (Germany)
 • SPK (Germany)
 • UNEXE (UK)
 • UNIVE (Italy)
 • WAAG SOCIETY (Netherlands)
Leden stuurgroep
 • Tony Ageh, BBC (UK)
 • Eva del Rey, The British Library (UK)
 • Francesca Di Donato, Net7 (Italy)
 • Nathalie Doury, Parisienne de Photographie (France)
 • Sanja Halling, Digisam, Swedish National Archives (Sweden)
 • Ruth Mac Partlin, Apperbook (Ireland)
 • Kate O’Connor, Creative Skillset (UK)
 • Lucia Pannese, imaginary (Italy)
 • Borje Justrell, Riksarkivet (Sweden) 

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Coventry University
Contactpersoon
Sarah Whatley
Adres
n/a
Telefoon
n/a
Financieringsbron(nen)
 • 80% Europese Commissie, CIP ICT PSP programma
 • 20% Vlaamse Gemeenschap, confinanciering ontwikkelingsgericht project