Subsidiëring expertisecentra cultureel erfgoed en organisaties volkscultuur goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering de subsidiëring goed van acht landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed  en twee cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur voor de beleidsperiode 2012-2016.

Het Cultureel-erfgoeddecreet (2008) bepaalt dat de Vlaamse Regering tegen 1 oktober moet beslissen over deze meerjarige subsidies. Omdat de Vlaamse Regering pas vorige week op 21 oktober haar akkoord kon geven voor de begroting 2012, kon minister Schauvliege pas vandaag een ontwerp van beslissing voorleggen. Haar voorstel werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Landelijke expertisecentra zijn dienstverlenende organisaties die zich inzetten om rond een bepaalde erfgoedspecialisatie of rond een bepaald thema de actoren in het veld te begeleiden en internationale expertise binnen te brengen. De doorstroming van kennis en expertise staat centraal. Ze staan ten dienste van cultureel-erfgoedorganisaties maar ook van erfgoedbeheerders die vaak toevallig een collectie cultureel erfgoed bezitten en die de zorg voor het cultureel erfgoed niet als kerntaak hebben.

  • tapis plein vzw - actieve cultureel-erfgoedparticipatie - 140.000 euro
  • Volkskunde Vlaanderen vzw - volkscultuur - 200.000 euro
  • Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed - expertise technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed - 190.000 euro
  • Het Firmament vzw - expertise erfgoed van de podiumkunsten - 190.000 euro
  • Packed vzw - expertise digitaal erfgoed - 285.000 euro
  • Centrum Agrarische Geschiedenis vzw - expertise agrarisch erfgoed - 285.000 euro
  • Centrum voor Vlaamse Architectuurarchieven vzw - expertise cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving - 293.000 euro
  • Centrum Religieuze Kunst en Cultuur vzw - expertise religieus erfgoed - 400.000 euro

Landelijke organisaties voor volkscultuur zijn evenzeer dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisaties. Hun netwerk of hun cultureel-erfgoedgemeenschap bestaat uit verenigingen van voornamelijk vrijwilligers die met de cultuur van alledag bezig zijn of focussen op bepaalde historische praktijken zoals de familiekunde of de heemkunde. Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur zijn binnen deze cultureel-erfgoedgemeenschap een ankerpunt. Zij stimuleren hun cultureel-erfgoedgemeenschap in het toepassen van nieuwe methodieken om het cultureel erfgoed ter harte te nemen, te bewaren en door te geven aan volgende generaties.

  • Familiekunde Vlaanderen vzw - 260.000 euro
  • Heemkunde Vlaanderen vzw - 350.000 euro

Vlaams minister Schauvliege: “Ik ben blij dat ik met deze beslissing een engagement voor meerdere jaren kan vastleggen voor deze organisaties. Zij zijn een belangrijk speerpunt voor het erfgoedbeleid maar evenzeer voor de zovele lokale actoren die met veel vrijwilligers, publieksbelangstelling en enthousiasme hun activiteiten organiseren.” 

bron: persmededeling Joke Schauvliege