Hoe ontwerpt u een welzijnsaanbod?

Brainstorm in Museum Melle met lokale actoren © Bart De Nil

Kriebelt het om zelf een welzijnsaanbod te ontwikkelen? In wat volgt bieden we u alvast enig houvast. Jammer genoeg kunnen we u hierbij geen wonderrecept of een vaste set met regels cadeau doen. Wel destilleerden we uit tal van piloottrajecten enkele algemene richtlijnen, gebaseerd op wat wel en wat niet werkt. 

Drie fasen

Een goed aanbod bestaat uit een reeks van workshops of activiteiten die gespreid zijn over een langere periode. In die periode bouwt u best drie fasen in:

  1. Inspiratiemoment: gebruik dit eerste contact om uw deelnemers te inspireren en hen actief te laten participeren. Dat kan bv. door een rondleiding achter de schermen of in het erfgoeddepot.
  2. Opbouwperiode: in deze periode bouwt u vertrouwen, competenties en resultaten op. Trek hiervoor voldoende tijd uit: verschillende deelnemers hebben verschillende snelheden en noden, waardoor maatwerk nodig is.
  3. Moment met resultaten en uitkomsten: werk toe naar een concreet resultaat, bv. een toonmoment. Een dergelijke mijlpaal is belangrijk voor de trots, eigenwaarde en integratie van de deelnemers.

Zeker als u werkt met kwetsbare personen moet u daarnaast ook rekening houden met parameters die bepalend zijn voor het verloop en de uitkomsten van de activiteiten. Vooral de mensen die het meeste baat hebben bij activiteiten worden in de regel het minst bereikt. Denk daarom samen met uw partners na over:

  • de manier waarop u deelnemers best bereikt en aantrekt;
  • het vervoer van deelnemers van en naar de activiteit;
  • de diversiteit van de deelnemers;
  • de nazorg en de duurzame resultaten.

Let erop dat uw activiteit geen wij-zij-verhaal wordt. Neem als begeleider of facilitator actief deel zodat het vertrouwen met de deelnemers kan groeien. Luister bij tussentijdse evaluaties actief naar de stem van de deelnemers. Hun feedback is vaak zeer verhelderend en nuttig wanneer u een activiteit aanpast of verandert.

Tip! Vertrekt u van nul, werkt u met zeer weinig middelen en wilt u toch een duurzaam welzijnsprogramma op poten zetten? Dan volstaat het soms om bestaande activiteiten te 'tweaken': misschien kunt u een bestaand aanbod eenvoudig heroriënteren, aanpassen of opnieuw verpakken?