Mondelinge geschiedenis

Twee mensen in gesprek. Foto: CoWomen via Unsplash

Wil u andere perspectieven op historische gebeurtenissen verzamelen? Op zoek gaan naar persoonlijke (levens)verhalen uit uw regio? Of nagaan welke impact historische ontwikkelingen hadden op het dagelijks leven? Dan kunt u ervoor kiezen om aan de slag te gaan met de methodiek van mondelinge geschiedenis.  

In dit dossier vindt u praktische voorbeelden, stappenplannen en achtergrondinformatie. U ontdekt wat mondelinge geschiedenis kenmerkt, welk soort vragen u kunt stellen aan de geïnterviewden en welke documenten u in orde moet brengen.  

We vullen dit dossier de komende tijd aan met bijkomende informatie over interviewtechnieken, de opslag van audio- en beeldmateriaal en transcripties. 

Lerend netwerk

FARO organiseert een lerend netwerk mondelinge geschiedenis met cursussen, bijeenkomsten en studiedagen. In dit blogbericht leest u wat er op de planning staat.

Dit dossier kwam tot stand als samenwerking tussen FARO-collega's Jacqueline van Leeuwen, Jelena Dobbels, Elien Doesselaere, Katrijn D’hamers en Saidja Steenhuyzen en met de gewaardeerde medewerking van Chantal Bisschop - Centrum Agrarische Geschiedenis.

Meer lezen?

Dit dossier is gebaseerd op bestaande handleidingen en overzichtswerken. Meer informatie en bijkomende voorbeelden kunt u dan ook terugvinden via onderstaande links: 

Beschikbaar in de FARO-bibliotheek: 

De FARO-bibliotheek heeft nog meer literatuur in huis over mondelinge geschiedenis: zie de online catalogus voor een overzicht.

Ook in de bibliotheek van het Industriemuseum vindt u een ruime waaier aan publicaties over mondelinge geschiedenis terug.