Deelname aan IAML Roma 2016, jaarlijks congres van International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres

De International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML) is de internationale koepelorganisatie van muziekbibliotheken, muziekarchieven en documentatiecentra met ca. 2.000 individuele en institutionele leden uit 45 landen. De organisatie heeft een eigen website, een tijdschrift, organiseert jaarlijks een congres, en heeft een bijzonder actieve werking via commissies, comités en werkgroepen. IAML is ook lid van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), de International Council on Archives (ICA), het European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) en de International Music Council (IMC).

In de schoot van IAML en in samenwerking met andere, al dan niet internationale instellingen, zijn vier onderscheiden organisaties opgericht met het oog op het repertoriëren van het muzikaal erfgoed. Deze R-projecten hebben elk een eigen juridische zetel maar hun werking wordt nog gedeeltelijk ondersteund via het IAML-netwerk. Het gaat om RISM (Répertoire International des Sources Musicales, opgericht met als doel wereldwijd een uitgebreid repertorium samen te stellen van muziekbronnen tot 1800), RILM (Répertoire Internationale de Littérature Musicale, dat een uitgebreid repertorium samenstelt van wereldwijd verschenen muziekpublicaties, van boeken en tijdschriften over online publicaties tot doctoraats- en andere thesissen), RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale, oorspronkelijk enkel een geannoteerde retrospectieve index van muziektijdschriften uit de periode 1800-1950, inmiddels is het werkingsgebied uitgebreid tot het digitaliseren van de tijdschriften) en RIdIM (Répertoire International d'Iconographie Musicale, dat door classificeren en catalogiseren een toegangsportaal wil zijn tot iconografische bronnen die met muziek verband houden).

Resonant is sinds zijn ontstaan lid van IAML. De werkzaamheden en good practices worden geregeld opgevolgd, jaarlijks neemt Resonant deel aan het IAML-congres en momenteel is Resonant actief in de Work Group Access to Music Archives (AMA). 

Deze werkgroep heeft momenteel een specifiek project lopen (2014-2017) rond het ontsluiten van documenten op bestandsniveau: RISM-C directory. De bedoeling hiervan is de second edition van RISM Europe (2001, 16 landen) van een update te voorzien. De publicatiereeksen van RISM zijn geconcentreerd rond muziekdrukken (A), muziekhandschriften (B) en bewaarplaatsen van muziekcollecties en -archieven (C). De Zentralredaktion van RISM (Frankfurt) werkt al enige decennia aan een databank - die is sinds 2009 online raadpleegbaar. In de eerste plaatse bevat deze databank gegevens uit reeks B en wordt nu stilaan aangevuld met gegevens uit reeks A. Er werd door de Zentralredaktion geopperd om de beknopte directory ‘Biblioteksigl’ van de databank uit te breiden met gegevens van de C-reeks. Het project van de AMA Work Group was op zoek naar een databank. Het was interessanter om samen de update uit te werken. De directory wordt ingevuld volgens de MARC-standaard, maar is gestructureerd volgens de ISDIAH-standaard. Een eerste versie van de directory werd in Rome voorgesteld,. Met de leden van de werkgroep werd ook een methode voor invoer en update van de 2001-editie besproken.

Voor België participeren Resonant en de Koninklijke Bibliotheek van België in dit project. Muziekbank Vlaanderen geldt als een van de voorbeelden inzake ontsluiting van muzikaal erfgoed op landelijk niveau.

Tijdens de conferentie in Rome hield de werkgroep één open en één gesloten sessie. Naast het project werd ook de toekomst van de werkgroep besproken. IAML heeft tijdens het congres een nieuwe structuur voor haar organisatie goedgekeurd en de werk group moet haar format aanpassen. De AMA-werkgroep stelde immers vast dat het huidige project zeer zinvol is en dat men verder wil blijven inspelen op de noden die de leden in hun dagelijks werking met muziekarchieven vaststellen. 

Projectresultaten
  • Nieuwe internationale contacten
  • Bestaande contacten werden onderhouden/bestendigd.
  • Kennis en expertise wordt vanuit Resonant gedeeld via de nieuwsbrief.
Partnerorganisaties

N.v.t.

Leden stuurgroep

N.v.t.

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Resonant
Contactpersoon
Mariet Calsius
Adres
Parijsstraat 72B 3000 Leuven
Telefoon
0471237210
Financieringsbron(nen)

De Vlaamse overheid subsidieerde de buitenlandse verplaatsing en het verblijf via de subsidielijn van de tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten. Resonant fianancierde de resterende kosten vanuit de eigen werkingsmiddelen.