The dark side of digitization

Het International Medieval Congress in Leeds is de belangrijkste Europese conferentie voor middeleeuwse geschiedenis. In 2019 lag het zwaartepunt op 'materialiteit', met speciale aandacht voor de rol van handschriften, bibliotheken, en de bewaring van erfgoedmateriaal. Voor KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties is dit een ideale gelegenheid om een grotere bekendheid aan haar eigen werking te geven bij een publiek van internationale onderzoekers.

Bijzondere Collecties organiseert een sessie over digitaliseringsprojecten in erfgoedbibliotheken. In deze sessie analyseren we hoe institutionele beslissingen rond digitalisering een inhoudelijk effect hebben op het onderzoek van historici - ten goede, maar vooral ook ten kwade. Tjamke Snijders geeft tijdens de sessie een lezing met de titel 'Creating a virtual collection: How institutional policies shape our understanding of medieval libraries'. De andere sprekers in de sessie zijn prof.dr. I. van Renswoude (UvA, Nederland) en drs. S. van Haaren (University of St. Andrews, UK); de moderator is dr. Erika Graham-Goering (UGent).

Projectresultaten

De sessie rond het thema 'The Dark Side of Digitization' was geslaagd. Enerzijds zijn er een vijftig tot zestig geïnteresseerden aanwezig; anderzijds riep het thema felle discussies op bij de aanwezigen, die ook na afloop van de sessie nog in alle hevigheid voort hebben gewoed. Daarmee voldeed de sessie aan de opzet om aandacht te vragen voor de negatieve kanten van het huidige digitaliseringsbeleid. 

De sprekers in de sessie hebben afgesproken om hun teksten onafhankelijk van elkaar te publiceren in de daarvoor best geschikte media. Zo zal Suzette van Haaren haar bevindingen verwerken in haar doctoraat. Tjamke Snijders (KU Leuven Bibliotheken) zal haar onderzoeksresultaten herwerken voor publicatie in het tijdschrift Manuscript Studies (Penn Press Journals).  

Binnen KU Leuven Bibliotheken zullen we begin 2020 samenzitten om te bespreken in hoeverre de resultaten uit het onderzoek praktisch kunnen worden toegepast in onze organisatie. Daarnaast heeft de UGent belangstelling getoond om haar collectie vanuit het perspectief van de negatieve kanten van digitalisering te laten analyseren; en zijn er afspraken gemaakt met bibliotheken uit Nederland en Duitsland om verdere mogelijkheden tot samenwerking rond dit thema af te toetsen.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties
Contactpersoon
Tjamke Snijders
Adres
Mgr. Ladeuzeplein 21
3000 Leuven
Telefoon
(0032) 16 32 26 52
Financieringsbron(nen)

Departement Cultuur, Jeugd en Media (€658,44)

Andere projecten

Zie document “Verantwoording van projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale projecten. Cultureel erfgoeddecreet” door ons bezorgd ...

Ter realisatie van de eerste doelstelling van de organisatie ‘racisme en discriminatie keren’ werkt KMS ...

De Winterschool van FARO is ondertussen al aan zijn zesde editie toe. Het thema van ...