Willy Van den Bussche en het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst-Provinciaal Museum Constant Permeke: inventariseren en waarderen van museum(directeurs)archief

Het archief van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst-Provinciaal Museum Constant Permeke en het archief van conservator Willy Van den Bussche worden beide bewaard in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen.

Door deze archieven te inventariseren en vervolgens te waarderen wilden we het onderzoeks- en ontsluitingspotentieel van deze archieven concretiseren.

Fase 1 (augustus 2021-juli 2022) focuste op de inventarisatie, waarbij de inhoud en samenstelling van beide archieven in kaart gebracht zijn.

Simultaan met de verwerking van het archief werd een netwerkkaart opgemaakt. Deze brengt het netwerk, de productiviteit en de activiteiten van Van den Bussche in kaart.

In fase 2 (augustus 2022-april 2023) wilden we het belang en gebruikspotentieel van deze archieven blootleggen door ze te waarderen en ze bij potentiële gebruikers in de kijker te zetten.

Partnerorganisaties
 • Archiefpunt
 • CAVA (Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven)
 • CKV (Centrum Kunstarchieven Vlaanderen)
 • Dienst Erfgoed Provincie West-Vlaanderen
 • Erfgoedcel Brugge
 • FARO
 • KU Leuven
 • Letterenhuis
 • Mu.ZEE vzw
 • UGent
 • Benedict Vandaele
 • Sofie Van den Bussche
 • Els Wuyts
Leden stuurgroep
 • Joëlle Depovere
 • Karim Ettourki
 • Frank Scheelings/Elise Dewilde
 • Reinoud Van Acker
 • Sofie Van den Bussche
 • Wendy Van Hoorde
 • Isabelle Verheire

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Provinciaal Archief West-Vlaanderen
Contactpersoon
Isabelle Verheire
Adres
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
Telefoon
050 40 72 90
Financieringsbron(nen)
 • Projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk of internationaal niveau van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap
 • Provincie West-Vlaanderen

Andere projecten