Schafttijd. Getuigenissen over de lunchpauze op het werk

Hoewel er niks alledaagser is dan de lunchpauze weten we er nog weinig over. Amsab-ISG gaat met een project rond schafttijd de uitdaging aan om zicht te geven op de invulling van de middagpauze van de werkende mens in het verleden en vandaag.

Food … is not only a collection of products that can be used for statistical or nutritional studies. It is also, and at the same time, a system of communication, a body of images, a protocol of usages, situations and behavior. (Roland Barthes, 1975).

Het project bestaat uit de inventarisatie, registratie en duurzame bewaring van de in het verleden verzamelde getuigenissen rond schafttijd en het verzamelen en registreren van verhalen die de lacunes in dit erfgoed dichten. Boeiende podcasts ontsluiten de getuigenissen voor het publiek. Op metaniveau focust dit project op zowel het potentieel als de problematiek van mondelinge getuigenissen in de collecties van de diverse erfgoedinstellingen. FARO is partner voor het opzetten van een collegagroep hierrond.

Partnerorganisaties
  • FARO
  • Industriemuseum Gent
  • Centrum Agrarische Geschiedenis Leuven
  • Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Kusterfgoed
  • Riolenmuseum Brussel
  • Werkplaats Immaterieel Erfgoed
  • Archiefpunt
  • Red Star Line
Leden stuurgroep

Het project wordt begeleid door de partners: Hilde Langeraert (Industriemuseum), Chantal Bisschop (CAG), Sarah Kaerts (WIE), Joke Boey (Kusterfgoed), Annelies Tollet (VGC), Jelena Dobbels (FARO).

Patricia Van den Eeckhout (VUB), Nelleke Teughels (KUL), Peter Scholliers (VUB) en Yves Segers (CAG en ICAG-KU Leuven) staan in voor de wetenschappelijke ondersteuning. 

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Contactpersoon
Martine Vermandere
Adres
Bagattenstraat 174, 9000 Gent
Telefoon
09 224 00 79
Financieringsbron(nen)

Vlaamse Overheid, Cultureelerfgoeddecreet