Deelname aan de jaarvergadering van de Renaissance Society of America in Chicago, 2017

De jaarvergadering van de “Renaissance Society of America” ging in 2017 door in Chicago van 30 maart tot 1 april. Deze jaarlijkse bijeenkomsten van de RSA trekken telkens een groot aantal onderzoekers zowel uit de VS als uit Europa. Op het congres konden toehoorders kiezen tussen 30 tot 50 sessies met lezingen of rondetafelgesprekken over de meest diverse aspecten in verband met de Renaissance. Elke sessie telde op haar beurt twee of drie lezingen en uitgebreide vragen- en discussieronde.

Mijn eigen lezing, “The flexible use of woodblocks by the Antwerp Plantin Press”, was de middelste van een sessie over houtblokken als medium voor boekillustratie in de 16de eeuw, “Creating woodcuts: transforming, reusing, and dating woodblocks”, georganiseerd door de Bibliographical Society of America. Andere lezingen van de sessie waren van S. Blair Hedges (Temple University), “Refining the print clock method for dating books and woodblock illustrations” en van Peter Stallybrass (University of Pennsylvania), “Excisions and plugs: remaking woodblocks in Early Modern Europe”.

Projectresultaten

De sessie over houtblokken werd bijgewoond door ongeveer 70 personen. Tijdens mijn lezing heb ik de nadruk gelegd op twee thema’s: 1) de bijzondere collectie van het Museum Plantin-Moretus; en 2) de flexibele manier waarop Plantin en zijn opvolgers hun verzameling houtblokken voor hun publicaties gebruikten waarbij ze het economisch aspect nooit uit het oog verloren. De waarde van de Plantijnse verzameling blijkt ook bij dit publiek van geïnteresseerde historici en kunsthistorici onvoldoende gekend. Ik hoop dat ik met mijn lezing een nieuwe belangstelling voor de Plantijnse collectie kon wekken. Andere (Italiaanse) collecties zijn niet alleen in omvang veel beperkter en hebben slechts op één onderwerp betrekking, maar alleen de Plantijnse collectie is opgebouwd over meerdere decennia in de 16de en 17de eeuw en bestrijkt een brede waaier van onderwerpen en toepassingen.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Museum Plantin-Moretus
Contactpersoon
Dirk Imhof
Adres
Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen
Telefoon
03/221 14 69
Financieringsbron(nen)

Afdeling Cultureel Erfgoed (subsidie voor internationale reis- en verblijfskosten): € 1.539,30

Eigen middelen : € 707,60