Marketingdenken over OMG! Van Eyck was here

Detail van het Lam Gods (c) MSK - KIKIRPA

Wie Gent zegt, zegt het Lam Gods. In 2020 brengt Gent een jaar lang hulde aan Van Eyck. Met een overzichtstentoonstelling in het MSK, een gloednieuw bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal en een uitgebreid cultureel-toeristisch programma. Er wordt in Gent alvast grondig nagedacht over de marketing.

Met OMG! Van Eyck was here wijdt Gent een volledig jaar aan het Lam Gods en Van Eyck, aan hun onbetwistbare band met de stad, en aan hun nalatenschap die tot op vandaag verder leeft. De titel is een knipoog naar de handtekening 'Johannes de Eyck fuit hic', die Jan Van Eyck plaatste op zijn Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw. Daarmee trad hij als een van de eerste kunstenaars - op het kantelpunt tussen de middeleeuwen en de renaissance - uit de anonimiteit.

In dit ambitieuze projectjaar worden heel veel Gentse partners verondersteld de krachten te bundelen. De museumploeg van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) nodigde hen allemaal uit samen na te denken over de marketing van de tentoonstelling(en) en de communicatieve implicaties ervan. U leest de voornaamste conclusies in het verslag. Interessant is dat het museum ruim een jaar op voorhand al deze stakeholders bijeenbracht, en haar ideeën aftoetste. Kwestie van het Gentse draagvlak (verder) te versterken en de communicatie aan te zwengelen.

Volg de voortgang van OMG! Van Eyck was here via www.vaneyckwashere.be

Foto: Detail van het Lam Gods (c) MSK - KIKIRPA

Roel Daenen