Openbaar aanbesteden & projectomschrijvingen

Potlood, CC0

Hebt u een nieuwe tentoonstelling in het vooruitzicht, koestert u verbouwplannen voor een museale ruimte of overweegt u de aankoop van een nieuwe vitrine of drukwerk voor een evenement? Dan zal u als opdrachtgever een opdracht moeten uitschrijven en aanbesteden.

Hebt u geen idee hoe u hier best aan begint en ziet u door het procedurebos de bomen niet meer? Wilt u meer weten over een marktbevraging? Kunt u moeilijk inschatten wat er nu wel of niet in een projectomschrijving thuis hoort? Of hebt u zelf een concrete case en wilt u specifiek advies van een expert of getuigenissen van collega’s uit eerste hand?

Dan is de vorming Overheidsopdrachten - openbaar aanbesteden iets voor u. U leert meer over:

  • de belangrijkste basisaspecten van een aanbestedingsprocedure zoals terminologie, algemene principes en toepassingsgebied;
  • de nieuwe regelgeving sinds 30.06.2017 in voege;
  • soorten procedures en de verschillende te doorlopen stappen van een aanbestedingsprocedure, met aandacht voor de opmaak van een bestek, de evaluatie van offertes, etc...
  • het opstellen van een projectdefinitie/projectomschrijving voor museale verbouwopdrachten.

Naast de theorie, worden ook praktische voorbeelden, richtlijnen en tips meegegeven en is er ruimte voor vragen. 

Meer informatie vindt u in de FARO-kalender, waar u zich ook kan inschrijven.

Foto: CC0

Monique Verelst