Overheidsopdrachten - openbaar aanbesteden

Overheidsdiensten in Vlaanderen die bepaalde ‘werken’, ‘leveringen’ of ‘diensten’ willen bestellen (aanbesteden) moeten de wet op overheidsopdrachten naleven. Hierbij moeten specifieke procedures en regels gevolgd worden.

Wat komt o.a. aan bod tijdens de studiedag:

  • De belangrijkste basisaspecten van een aanbestedingsprocedure zoals terminologie, algemene principes, toepassingsgebied.
  • De nieuwe regelgeving sinds 30.06.2017 in voege.
  • Soorten procedures en de verschillende te doorlopen stappen van een aanbestedingsprocedure, met aandacht voor de opmaak van een bestek , de evaluatie van offertes, etc...
  • Het opstellen van een projectdefinitie/projectomschrijving voor museale verbouwopdrachten.

Naast de theorie, worden ook praktische voorbeelden, richtlijnen en tips meegegeven en is er ruimte voor vragen.

Ter voorbereiding vragen we aan de deelnemers om cases mee te geven van soorten opdrachten die zij (zullen) uitbesteden. Gelieve de cases door te sturen voor 20 november naar monique.verelst@faro.be.

Doelgroep: vzw’s, organisaties en verenigingen in het erfgoedveld.
Geen voorkennis nodig.
Voertaal: Nederlands

Tijdstip: 9.30 - 16.30 uur

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Evelyne Maes (Curia advocaten)
Prijs
110 euro (broodjeslunch inbegrepen)
Deelnemers
Minimum 15 - maximum 25 deelnemers.
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Contactpersoon

Elders op FARO

Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
Op 9 november nodigt FARO u van harte uit voor het jaarlijkse Groot Onderhoud. We bieden u een programma aan ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal