Multiperspectiviteit in het museum

Brochure multiperspectiviteit (c) FARO

Studenten en docenten van de educatieve master Beeldende Kunsten van AP Hogeschool en de educatieve masters Geschiedenis en Gedrags- en Cultuurwetenschappen van Universiteit Antwerpen, museummedewerkers en een projectcoördinator ontdekten samen met 32 klassen van de derde graad secundair onderwijs wat meerstemmigheid kon betekenen bij enkele Antwerpse musea. Samen testten ze drie educatieve pakketten uit bij het MAS, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Red Star Line Museum.

Het proces en de resultaten werden nu gebundeld in een handzame brochure van 22 pagina’s. Naast een verslag wil de brochure ook inspiratie bieden voor leerkrachten en museummedewerkers die met het thema aan de slag willen gaan.

Multiperspectiviteit?

"Multiperspectiviteit", zo klinkt het in de brochure, "beoogt een actieve houding en bereidheid zich te verplaatsen in een ander om vanop enige afstand het eigen standpunt te (her)bekijken. Daarbij wordt niet verwacht dat er instemming is, wel begrip voor de argumenten bij dat standpunt vanuit een houding van wederzijds respect. Op die manier draagt multiperspectiviteit bij tot de ontwikkeling van kritische zin, respect voor anderen en een democratische houding."

Aanpak educatieve pakketten

Samen met leerlingen, leerkrachten, museum- en projectmedewerkers werd er gereflecteerd over de werking van de educatieve pakketten. Op basis van hun suggesties werden aanpassingen gemaakt om de pakketten te verbeteren. Handig in de brochure zijn de verschillende creatieve opdrachten die worden beschreven, zoals een collage-opdracht, tekenen, bedenken van een filmscenario en filosoferen over multiperspectiviteit aan de hand van afbeeldingen. Het boekje wordt afgesloten met enkele aandachtspunten voor een museumbezoek. Welke tips kunt u als begeleider van jongeren bij een museumbezoek ter harte nemen, vooraf, bij aankomst, tijdens en erna?

Waar te verkrijgen?

De brochure kunt u raadplegen in de FARO-bibliotheek en wordt bovendien ook verdeeld via het vormingsaanbod van FARO omtrent meerstemmigheid. Een brochure aanvragen kan ook via e-mail aan katrijn.dhamers@faro.be.

Ook in Limburg

In 2016 werden ook in Limburg enkele educatieve pakketten van Limburgse musea onder de loep genomen tijdens het project Meerstemmig erfgoed’ Ook van dit traject werd er een brochure Meerstemmig erfgoed gemaakt.

Herfstschool ‘Meerstemmigheid & Conflict’

Kunt u niet wachten om meer te leren? Meld u dan nu al aan voor de Herfstschool ‘Meerstemmigheid & Conflict’ in het najaar 2020. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt!

Foto: (c) FARO

Katrijn Dhamers