Studiedag 'Samen inzetten op depotuitdagingen'

Foto: Depot Collectie Vlaamse Gemeenschap in Vilvoorde © Danica O. Kus

Erfgoed met zorg bewaren voor de toekomst brengt heel wat uitdagingen met zich mee, uitdagingen waarmee zowel de cultureel- als de onroerend-erfgoedsector geconfronteerd worden. Veel van dat erfgoed wordt bovendien bewaard in depotruimtes die minder zichtbaar zijn voor de buitenwereld. 

Op vrijdag 10 december organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed, in nauwe samenwerking met FARO  en het Vlaams Depotnetwerk een studiedag over de dan misschien wel minder in het oog springende, maar oh zo belangrijke depotwerking. U krijgt er toelichting bij de regierol voor een afgestemd depotbeleid in Vlaanderen en krijgt ruim de kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Regierol

De Vlaamse Regering engageerde zich in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 tot een regierol voor een afgestemd depotbeleid. Daarmee wil de regering de sectoren ondersteunen om een antwoord te bieden aan de depotuitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. In 2020 analyseerden het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed die uitdagingen en werkten ze samen een visie uit. Aan de hand van de gezamenlijke doelen wordt de richting aangegeven voor het verdere beleid en brengt men de cultureel- en onroerend-erfgoedsector dichter bij elkaar.

De studiedag biedt naast een plenair voormiddaggedeelte in de namiddag ruim plaats aan een reeks inspiratie- en werksessies waarin praktijkervaringen en onderzoeksresultaten worden gedeeld. Tijdens de werksessies staat de dialoog tussen de deelnemers en het beleid centraal.

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 december via de website van het Departement CJM. Alle praktische informatie vindt u eveneens via de FARO-kalender.

Foto: Depot Collectie Vlaamse Gemeenschap in Vilvoorde © Danica O. Kus

Wouter Lammens