Alles voor u op een rij: terugblik op het Groot Onderhoud 2023

Het Groot Onderhoud 2023. © FARO, fotograaf: Dries Theuwissen

Naar goede gewoonte brengt FARO ook dit jaar alle informatie over het voorbije Groot Onderhoud handig samen op één plek. Goed nieuws dus voor wie de editie 2023, de klimaateditie, in Mechelen miste of opnieuw wil beleven.

Op het Groot Onderhoud 2023. De klimaateditie kunt u de verschillende presentaties van de diverse sprekers nog eens rustig doornemen. Maar ook wie de getoonde filmpjes en de foto's van de dag wil (her)bekijken, vindt hier zijn gading. Net als wie de neerslag zoekt van een boeiend groepsgesprek tijdens een van de workshops. 

Verslagbundel

Met ons eigen redactieteam stelden we een beknopte verslagbundel op die het verloop van de hele dag bestrijkt.

  • In de voormiddag waren er lezingen van Valerie Trouet, de directeur van het nieuwe, federale Klimaatcentrum en van Tine Hens, historica en journaliste.
  • De lezingen werden afgewisseld met de live gebrachte gedichten van klimaatdichter Maud Vanhauwaert, videoreportages en een introductie door Olga Van Oost, algemeen directeur van FARO, die de context van het thema schetste.
  • Afscheidnemend secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd & Media Luc Delrue onderstreepte de relevantie van het thema en stelde een aantal beleidsinstrumenten voor waarvan de cultureel-erfgoedsector kan gebruikmaken.  

's Namiddags kregen de deelnemers de keuze uit niet minder dan zeven parallelsessies. Die belichtten het thema van de dag elk vanuit een eigen insteek. Met veel oog ook voor actuele vragen, lopende experimenten en goeie voorbeelden uit de cultureel-erfgoedsector. De parallelsessies:

  • Klimaatverandering en paraatheid bij calamiteiten
  • Training - Put an eco-lens on your collection!
  • Immaterieel erfgoed als hefboom voor een klimaatrobuuste samenleving
  • Collectiezorg als motor van duurzaamheid?!
  • Duurzamer tentoonstellen. Hoe pakt u dat aan?
  • De kracht van verbeelding: inspirerende praktijken uit het Pulse Transitienetwerk
  • Klimaatuitdagingen voor musea: van goede intenties naar een echt duurzaamheidsbeleid?

Een volledig beeld van de dag krijgt u op de verslagpagina met, naast de drie videoreportages die het voormiddagdeel aanvulden, ook alle beschikbare presentaties van de sprekers.

De hele dag werd ook sfeervol in beeld gebracht, het resultaat daarvan vindt u in onze fotogalerij.

Save the date!

We breien met behulp van het verslag en de bijhorende informatie een definitief einde aan de editie van dit jaar. Maar ondertussen schoten de voorbereidingen voor het volgende Groot Onderhoud al volop uit de startblokken.

Noteer daarom alvast dat het Groot Onderhoud in 2024 plaatsvindt op donderdag 30 mei in Hasselt. Meer informatie wordt − van zodra beschikbaar −verspreid via onze nieuwsbrief, de FARO-website en -kalender.

Foto: © FARO. fotograaf: Dries Theuwissen

Wouter Lammens