Naar een duurzaam (klimaat)beheer in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen: oproep

Historisch interieur. Foto: Peter H. via Pixabay.

Maak nu kans om als erfgoedinstelling verantwoord te verduurzamen! Laat u een hele week bijstaan door een internationaal team van experts en ontwikkel zo een actieplan voor energiebesparingen in uw eigen instelling. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 30 november.

Oproep

De experts van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) willen samen met twee Belgische instellingen de uitdaging aangaan om tot een actieplan voor energiebesparingen te komen.

Energiebesparingen in culturele erfgoedinstellingen zijn een actueel onderwerp. Alleen is het nemen van duurzame beslissingen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zoiets vraagt om voldoende interdisciplinaire expertise én om de nodige tijd.

Dankzij de Nationale Loterij kunnen twee Vlaamse of Brusselse (Nederlandstalige) erfgoedinstellingen gedurende één week intensief begeleid worden door de experts van het KIK en de RCE om zo tot een actieplan voor energiebesparingen te komen.

Met dit initiatief wil men de deelnemende erfgoedinstellingen helpen bij het onderzoeken van verschillende energiebesparende strategieën. Rekening houdend met hun collecties, het gebouw, de aanwezige technische systemen, de huidige werking, het beschikbare budget ... 

Praktisch

De oproep is gericht aan kleine tot middelgrote (5-20 medewerkers) Vlaamse of Brusselse (Nederlandstalige) culturele erfgoedinstellingen (erfgoedbibliotheken, depots, archieven of musea) die plannen koesteren voor het aanpassen van de bouwschil of het klimaatsysteem met het oog op verduurzaming.

Meer informatie over de oproep en hoe u precies uw kandidatuur indient, vindt u hier

Foto: Peter H. via Pixabay.

Wouter Lammens