Samen inzetten op depotuitdagingen

Erfgoed met zorg bewaren voor de toekomst brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen spelen zowel voor cultureel erfgoed als voor onroerend erfgoed. Veel van dat erfgoed wordt bewaard in depotruimtes, die minder zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het bewaren in depots en de depotwerking zijn daarom niet minder belangrijk.

De Vlaamse Regering engageerde zich in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 tot een regierol voor een afgestemd depotbeleid. Ze wil de sectoren ondersteunen om een antwoord te bieden aan die uitdagingen. In 2020 analyseerden het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed de uitdagingen en werkten samen een visie uit. Bedoeling is om aan de hand van de gezamenlijke doelen de richting aan te geven voor het verdere beleid en de cultureel- en onroerend-erfgoedsector dichter bij elkaar te brengen.

De studiedag op vrijdag 10 december 2021 licht de regierol voor een afgestemd depotbeleid toe en biedt de cultureel- en onroerend-erfgoedorganisaties de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De studiedag wordt georganiseerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed, in nauwe samenwerking met FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed en het Vlaams Depotnetwerk (onroerend erfgoeddepots). 

Programma

9.15 uur: Onthaal met koffie aan het auditorium

10.00 uur: Plenaire sessie ‘Samen inzetten op depotuitdagingen’

 • Digitale verwelkoming door Vlaams minister van Cultuur, Jan Jambon, en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele
   
 • Regierol voor een afgestemd depotbeleid | Kaat De Langhe, agentschap Onroerend Erfgoed en Katrijn Van Kerchove, Departement Cultuur Jeugd en Media)
  Vlaanderen zet in op de depotuitdagingen. We duiden de doelen die het Vlaamse beleid voorop stelt. Het zijn gezamenlijke doelen die richtinggevend zijn voor de verdere beleidsvoering en die inspirerend kunnen zijn voor de werking van de erfgoedorganisaties. We lichten de wijze toe waarop de Vlaamse overheid de regierol verder zal invullen.
   
 • Welke ondersteuning is er vanuit het Vlaamse niveau? ​​We lichten de instrumenten toe die op Vlaams niveau ondersteuning geven bij het inzetten op depotuitdagingen. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op:
  • de mogelijkheden van erkennen en subsidiëren binnen de Vlaamse decreten | Departement Cultuur, Jeugd en Media, en Steven Mortier, agentschap Onroerend Erfgoed);
  • het cultureel- en jeugdinfrastructuurbeleid | Anne-Sofie Verheyen, Departement Cultuur Jeugd en Media;
  • de erfgoeddatabanken | Nico Verplancke, meemoo
  • de dienstverlening vanuit FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed | Wouter Lammens, FARO
    
 • Inspiratie uit de sector: het Vlaams Depotnetwerk van onroerend-erfgoeddepots (Maarten Berkers) en Erfgoeddepot Trezoor (Isabelle De Jaegere). Uit beide erfgoedsectoren komen twee inspirerende stemmen aan het woord die getuigen over de zoektocht om vanuit samenwerking antwoorden te zoeken op depotuitdagingen.

12.00 uur: Vegetarische broodjeslunch

13.00 uur: Parallelsessies deel 1. Laat u inspireren en denk mee. Klik hier voor een overzicht van de verschillende sessies.

14.15 uur: Koffiepauze

14.45 uur: Parallelsessies deel 2. Laat u inspireren en denk mee. Klik hier voor een overzicht van de verschillende sessies.

16.00 uur: Afsluiting per sessie

16.15 uur: Receptie

Praktische info

Begindatum
Locatie
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
Meer info

Vergeet uw identiteitskaart en CST (Covid Safe Ticket) niet. 

Inschrijven kan via de website van het Departement CJM.

Elders op FARO

In de nieuwe update van de ErfgoedApp vindt u heel wat verbeteringen, waaronder het gebruik van 3D. Maar dat is ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...